Bydrift klar for vinter i Bergen

Bergen Bydrift har i konkuranse med andre aktører vunnet tilbake kontrakten om vintervedlikehold av kommunale eiendommer i Bergen.

Den nye avtalen, som Bydrift hadde frem til 2012, innebærer at selskapet skal stå for snørydding ved kommunale skoler, alders -og sykehjem, brannstasjoner, bydelshus og barnehager.

- Vi skal sørge for å rydde snø ved inngangspartier, tilkomstveier, parkeringsplasser og skoleplasser til 116 eiendommer som eies av Bergen kommune, forklarer prosjektleder Trond Hjelmeland. Samlet har Bergen Bydrift avtaler for cirka 25 millioner kroner innen vintervedlikehold, som også inkluderer deler av de viktigste innfartsårene til Bergen.

- Hvert år er det knyttet spenning til hvordan vinteren blir. Forrige vinter var preget av regn og mildvær, noe som da innebærer at vi fortsetter på prosjekter som vanligvis settes på vent når det blir vinter, minusgrader og snø, sier Hjelmeland. Den siste avtalen ligger i størrelsesorden to millioner kroner i året.

- Størrelsen er ikke allverden, men det er likevel en viktig avtale fordi den synliggjør at Bergen Bydrift er i stand til å konkurrere på det åpne markedet. Vi har beveget oss fra å være en kommunal etat som fikk tildelt oppdrag til stadig konkurrere om anbud hvor pris, kapasitet og kvalitet er faktorer vi måles på, sier Hjelmeland.

Bare for Trafikketaten i Bergen kommune har Bydrift ansvar for snørydding av 409 kilometer vei som fortau og gang -og sykkelstier i vintermånedene. Bydrift har dessuten snørydding for Bergen Havn, 150 eiendommer for Etat for Boligforvatlning, samt en rekke sameier, borettslag og næringseiendommer.

- Vi har god beredskap, og uansett hvor tidlig vinteren måtte komme, er vi klare, forsikrer Hjelmeland.