– Jeg er opptatt av å unngå større utsettelser enn nødvendig, og Statsbygg har derfor fått anledning til å inngå kontrakt med entreprenør med forbehold om Stortingets samtykke til nye kostnadsrammer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg er opptatt av å unngå større utsettelser enn nødvendig, og Statsbygg har derfor fått anledning til å inngå kontrakt med entreprenør med forbehold om Stortingets samtykke til nye kostnadsrammer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Berit Roald / NTB

Budsjettsprekk for ny brann- og rednings-fagskole

Ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell i Tjeldsund i Troms og Finnmark lar seg ikke bygge innenfor kostnadsrammene fastsatt av Stortinget.

Oppdaterte kostnads- og usikkerhetsanalyser tilsier at det ikke vil være mulig å realisere fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell i Tjeldsund innenfor kostnadsrammene som er vedtatt av Stortinget, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding torsdag.

– Jeg vil være forsiktig med å konkludere med hvor mye kostnadene vil øke og konsekvensene av dette før disse presenteres for Stortinget. Jeg vil informere Stortinget om saken så snart Stortinget er samlet i oktober, det vil si i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2022, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i meldingen.

– Jeg er opptatt av å unngå større utsettelser enn nødvendig, og Statsbygg har derfor fått anledning til å inngå kontrakt med entreprenør med forbehold om Stortingets samtykke til nye kostnadsrammer, sier Mæland.

Regjeringen konkluderte i 2015 med at det skal etableres en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark. Prosjektet består av et investeringsprosjekt og et brukerutstyrsprosjekt.

Stortinget har vedtatt kostnadsrammer for investeringsprosjektet og brukerutstyrsprosjekt på henholdsvis 511,7 millioner kroner og 109,4 millioner kroner.