Det var først og fremst BRG-konsernets satsing "utenbys" som resulterte i minustall for 2018. Spesielt et boligprosjekt på Jessheim gikk dårlig. 

BRG med røde 2018-tall – tapte på Jessheimprosjekt

Et boligprosjekt som gikk dårlig på Jessheim trekkes frem som en av de medvirkende årsakene til at BRG-konsernet leverte røde tall for 2018.

Omsetningen for BRG Invest (konsernet) for 2018 endte ifølge avisa Fædrelandsvennen (sak åpen for abonnenter) på 889,4 millioner kroner, men resultatet før skatt ble rødt med minus 19,9 millioner kroner.

– Året var dessverre preget av vår utenbys satsing. Men prosjektene som ga negative bidrag er ferdigstilte, og vi ser positivt på 2019, melder konsernsjef Frode Reme til Fædrelandsvennen.

Gunnar Thompson, administrerende direktør i BRG Entreprenør, opplyser til avisa at det var et boligprosjekt på Jessheim som forårsaket mest alvorlige tapet.

– Hovedproblemet var et boligprosjekt på Jessheim som gikk galt. Det var noen andre prosjekter som heller ikke var helt gode, men hadde det på Jessheim gått som vi først trodde, hadde vi presentert andre regnskapstall for 2018, sier han til Fædrelandsvennen.

Han sier at første halvår av 2019 derimot har gått bra.

– Vi har et budsjett på 1,1 milliarder kroner. Første halvår 2019 ble bra. Ordrereserven har nådd 1,5 milliarder kroner og stammer mest fra egen region, uttaler Thompson til Fædrelandsvennen.