Fra venstre: Tor Johnsen (Bravida), Søren Hilligsøe (Dalux), Elisabeth Stenerud (Dalux), Johan Varmedal (Bravida), Erik Dobloug (Bravida), Bjørn Kinge (Bravida), Lars Arne Mjørlund (Bravida).

Bravida inngår nordisk avtale med Dalux

Bravida-konsernet har startet innføringen av Dalux Field og Dalux Box som et ledd i utviklingen av den digitale byggeplassen.

Teknikk-entreprenøren Bravida skal implementere Dalux programvare på tvers av byggeprosjekter i alle størrelser i hele Norden, skriver Dalux og Bravida i en pressemelding.

– Dalux sin digitale løsning skal anvendes til blant annet oppgaver, kontrollplaner og sjekklister, samtidig som vi skal bruke det som kommunikasjonsverktøy internt og/eller med kunden, forteller Johan Varmedal, teknisk direktør i Bravida Norge.

– Vår viktigste verdiskapning skjer ute i prosjektene, effektive verktøy er forutsetningen for effektiv produksjon, fortsetter han.

Bravida Norge er allerede i gang med utrullingen av Dalux. De har valgt ut to pilotprosjekter som skal ta i bruk verktøyet i løpet av kort tid.

– Vi er glade for at Bravida har valgt Dalux som digitalt verktøy på deres byggeplasser i hele Norden, og ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover» sier Søren Hilligsøe, business manager i Dalux Norge.