Borettslagsboligen har passert millionen

Prisene på brukte boliger i borettslag gikk opp med 4,6 prosent fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. Dermed passerte gjennomsnittsprisen for en borettslagsbolig for første gang én million kroner.

Dette viser tall fra den siste prisstatistikken til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) - Den kraftige økningen i 1. kvartal kommer etter en forholdsvis beskjeden prisvekst i annet halvår i fjor. Prisveksten i begynnelsen av 2002 stadfester bildet av nokså tydelige sesongvariasjoner i boligmarkedet. Tallene viser også at Bergen og Trondheim det siste året har hatt en sterkere prosentvis vekst i boligprisene enn Oslo, sier avd.dir. Tore Johannesen i NBBL i sin kommentar til de nye tallene. NBBLs prisstatistikk viser at en borettslagsbolig kostet i gjennomsnitt 1.034.000 kr i 1. kvartal. Bergen hadde den største prisveksten med 7,9 prosent, men også Stavanger og Trondheim bidro til å trekke gjennomsnittsprisen opp, med en økning på henholdsvis 7,5 og 5,5 prosent. Nord-Norge hadde også en prisøkning over landsgjennomsnittet, mens Akershus hadde som eneste region en nedgang, men da på knappe 0,4 prosent. Prisene på blokkleiligheter øker mer enn rekkehus, firemannsboliger og lignende. I løpet av det siste året har blokkene økt med 12 prosent i pris, mens rekkehus m.v. økte med 8 prosent. Fra siste kvartal i fjor til første kvartal i år, økte prisen på en blokkleilighet i de fire største byene med et sted mellom 55 000 og 90 000 kroner. Dette tilsvarer omtrent gjennomsnittlige brutto arbeidsinntekter i samme periode, og illustrerer at det ikke er enkelt å spare opp prisveksten i boligmarkedet. - All oppmerksomhet rundt prosentvise endringer kan stenge for innsikten i hva disse endringene betyr i kroner. En prisøkning på 5 prosent for en borettslags-bolig, innebærer i disse dager en økning på mer enn 50 000 kroner. På midten av 90-tallet da en gjennomsnittsbolig i et borettslag kostet drøyt 400 000 kroner innebar en tilsvarende økning litt over 20 000 kroner. Det er kroner og ører det dreier seg om for de som skal inn på boligmarkedet for første gang ikke prosenter, avslutter Tore Johannesen sin kommentar til de nye tallene.