Frode Henning Killi (fra venstre), Jørn Eirik Erlund og Hanne Maudis Fremmegård i Moelven under Rebuild Ukraine.
Frode Henning Killi (fra venstre), Jørn Eirik Erlund og Hanne Maudis Fremmegård i Moelven under Rebuild Ukraine.

− Bør se de første Moelven-brakkene i Ukraina i 2024

Moelven ønsker å levere midlertidige bygg allerede til neste år, og håper deler av gjenoppbyggingen også kan skje med norske byggmoduler.