Boligprisene vil fortsette å stige

Selv om boligprisene slår stadig nye rekorder, kommer de fortsatt til å stige en del, mener økonomene i Nordea Markets. Foreløpig har ikke renteøkningene hatt noen virkning på boligprisveksten.

Men rentene kommer til å fortsette å øke fram til neste sommer, mener sjeføkonom Steinar Juel og hans kolleger. Etter hvert vil det økte rentenivået også slå ut på boligprisene. De siste tolv månedene har boligprisene steget med drøye 17 prosent, og Juel tror ikke det stopper med det. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten tre ganger så langt i år. Snur i 2007 At boligprisene stiger så mye samtidig som rentene går opp, stemmer ikke helt med det vi lærte på skolen, sa Juel da han presenterte Nordeas siste konjunkturrapport mandag. Men helt fremmed er ikke en slik utvikling. Det samme har skjedd både i Storbritannia og USA, og Juel mener at etter hvert vil renteeffekten slå ut, og prisveksten vil bli atskillig lavere. Fortsatt er renten på et lavt nivå. Ledigheten er lav. Folk er trygge på fremtiden. Dessuten er det mye enklere å få avdragsfrihet på lånene, slik at folk tåler en høyere gjeld, påpekte Juel. Et stykke ut i 2007 tror han at det økte rentenivået blir mer merkbart, og veksten vil gå ned til et nivå på rundt 3-5 prosent. Rentene I konjunkturrapporten spås det at Norges Bank vil fortsette å heve rentene jevnt og trutt, men i juni neste år blir det en pause. Da vil styringsrenten befinne seg på 4 prosent. En ny vekstoppgang internasjonalt i 2008, og sterkere vekst i offentlig forbruk vil trolig føre til at sentralbanken igjen vil heve renten våren 2008, mener Nordea-økonomene. Da venter de to renteøkninger på 0,25 prosentpoeng hver. To viktige faktorer for renteutviklingen fremover er statsbudsjettet og lønnsutviklingen. I sine prognoser antar Nordea at neste års aktivitetsvekst i offentlig sektor blir omtrent som i år, og at bruken av oljepenger holdes innenfor handlingsregelen. Et mer ekspansivt budsjett kan imidlertid føre til et økt tempo i renteøkningene, advares det. Arbeidsmarkedet er svært stramt, men økt arbeidsinnvandring bidrar til å holde lønnspresset noe nede. Nordea-økonomene spår en lønnsvekst på 5 prosent neste år og i 2008. Uten arbeidsinnvandring og trussel om høyere rente ville lønnsveksten trolig blitt enda høyere, påpekes det i konjunkturrapporten.