Administrerende direktør Henning Lauridsen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Boligprisene steg med 3,2 prosent i januar

Boligprisene steg med 3,2 prosent i januar. Med det har boligprisene steget med 8,6 prosent de siste tolv månedene.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent i januar, viser nye tall som Eiendom Norge la fram onsdag.

Dermed fortsetter den sterke prisutviklingen i boligmarkedet i januar som ventet.

– Spesielt sterk oppgang var det på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Lav rente

Dette er den niende måneden på rad med sesongkorrigert prisvekst. Nordeas økonomer tror oppgangen i boligmarkedet vil fortsette i 2021, siden renteeffekten fortsatt ikke er tatt ut.

– Lave renter og mindre handlingsrom til aktiviteter og reiser gjør at vi får mer penger mellom hendene, og det er tydelig at mange prioriterer å bruke dette på bolig, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Deretter vil veksten trolig avta, og boligprisene kan begynne å flate ut mot slutten av året.

Færre boliger til salgs

Det ble solgt 6.903 boliger i Norge i januar, noe som er færre enn i samme måned i fjor. Det ble også lagt ut færre boliger til salgs.

– Det ble solgt markant færre boliger i januar sammenlignet med samme periode i fjor. Vi venter imidlertid at både nye boliger på markedet og antall salg vil stige de kommende månedene, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 60 dager å selge en bolig i januar 2021, som er det samme som i desember 2020. Kortest salgstid hadde Oslo med 22 dager. Lengst salgstid hadde Ålesund og omegn med 87 dager.

Oslo sterkt

Til sammen har det vært en boligprisvekst på 13 prosent i Oslo det siste året.

– Den sterke prisveksten er uheldig og desto lenger dette pågår, desto større blir faren for en fremtidig korreksjon, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norsk Boligbyggelag (NBBL).

Han sammenligner Oslo-markedet nå med boligprisboomen i 2016 og det påfølgende fallet året etter.

– Da, som nå, falt boligbyggingen og renten ble kuttet våren 2016. Kombinasjonen tvang finansminister Siv Jensen til å stramme inn boliglånsforskriften. Den uunngåelig korreksjonen kom i form av et prisfall på 10 prosent i 2017, sier han.

Advarer mot kupping

Kun politikk kan sikre en mer moderat boligprisutvikling, sier Lauridsen i Eiendom Norge, som etterlyser mer boligbygging.

– Alle prosjekter som venter på byggesaksbehandling, må tas tak i. Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende, og vil bøte på effekten av de lavere rentene, mener han.

I Oslo har det vært utbredte innslag av kupping og hete budrunder. Lauridsen advarer mot å kuppe boliger og strekke seg langt i budrunder.

– Historisk ser vi at det gjør risikoen for tap stor. I takt med at renten skal opp, slik Norges Bank har varslet, vil boligprisutviklingen bli mer moderat. Selv med nullrente er det et tak for hvor mye boligprisene vil kunne stige, sier han.

Økning i Bergen og Stavanger

Boligprisene hadde en moderat vekst med 3,6 prosent i Bergen i januar. Korrigert for sesongvariasjoner, sank prisene med 0,3 prosent.

Bergen har dermed hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenlignet med Oslo (+1,3 prosent), Stavanger (+0,7 prosent) og Trondheim (-0,1 prosent).

Boligprisene i Stavanger steg med 3,7 prosent i januar.

De siste tolv månedene har boligprisene i Stavanger steget med 3,2 prosent. Det er svakere enn i Oslo (+13 prosent), Bergen (+6,8 prosent) og Trondheim (+6,6 prosent).