Boligmagasin på nett

Vi har laget en elektronisk utgave av Bolig-temaet vi hadde i Byggeindustrien nummer 6.

Boligmagasinet ble laget med Boligprodusentenes Forenings Boligkonferanse 10. og 11. mai som bakteppe.

Magasinet finner du her