BoligPartner passerte milliarden

BoligPartner AS økte omsetningen med hele 40 prosent i 2015 og landet til slutt på 1,074 milliarder i driftsinntekter.

Siden 2012 har omsetningen i selskapet vokst med hele 120 prosent. Selskapet er per i dag Norges tiende største boligaktør og ønsker å vokse videre.

BoligPartner AS hadde et sterkt år i fjor. Også selskapets driftsresultat forbedret seg kraftig, og landet til slutt på 36,5 millioner - en økning på 65 prosent fra 2014.

- Vi er godt fornøyde med fjoråret totalt sett. Resultatet har fulgt med omsetningsøkningen, men det er likevel et stykke igjen før marginene er på ønsket nivå. Dette skyldes i hovedsak større investeringer som selskapet har gjort de siste årene for å oppnå den sterke veksten vi har hatt, sier Gunnar Wedvik, administrerende direktør i BoligPartner AS i en pressemelding.
- Fremtidsutsiktene for selskapet er gode og vi forventer en fortsatt positiv utvikling i både omsetning og resultat i 2016, legger han til.

Tar markedsandeler

Mens totalt antall igangsatte enheter i det norske boligmarkedet vokste med omtrent 19 prosent i 2015, økte BoligPartner med 32 prosent. Med 673 igangsatte enheter plasserer BoligPartner seg blant de ti største boligbyggerne i Norge.

- Den generelle veksten i antall igangsettinger i Norge er nesten utelukkende drevet av leilighetsmarkedet. BoligPartner opererer i markedet for eneboliger og småhus som holder seg relativt stabilt. Vår markante vekst i dette markedet betyr at vi øker våre markedsandeler, sier Wedvik.

I tillegg til at BoligPartner igangsatte flere enheter i fjor, solgte også selskapet mer enn noensinne.

- Vi opplever stadig større interesse for våre hus- og hyttemodeller og solgte på et rekordhøyt nivå i fjor. Dette gir oss en god ordrereserve som vil bidra til videre vekst i 2016, sier Wedvik.

Mål om årlig vekst på 20 prosent

Eierne har store ambisjoner for selskapet fremover og har et uttalt mål om en fremtidig vekstrate på 20 prosent årlig for de neste årene. For å klare dette legges det opp til videre organisk vekst, samtidig som det ses på andre strategiske grep.

- Strategiske samarbeid og oppkjøp er noe av det vi vil vurdere. Det vil bidra til å gi oss større volum og økt konkurransekraft, noe som er viktig både med tanke på å oppnå ytterligere stordriftsfordeler og for å nå nye målgrupper, sier Wedvik.