Nina Solli, administrerende direktør i BNL. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Nina Solli, administrerende direktør i BNL. Foto: Sindre Sverdrup Strand

BNL-sjefen: Skuffet over kutt i statsbudsjettet

Administrerende direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening (BNL) uttrykker skuffelse over manglende ENØK-midler og kutt i midler som skulle gå til energieffektivisering i kommunale bygg.

Innlegg av:

Nina Solli
Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL)

BNL er både overrasket og skuffet over at det ikke har kommet øremerkede midler til ENØK-tiltak. Derimot kommer budsjettforliket med et overraskende kutt på 274 millioner, som skulle gå til energieffektivisering i kommunale bygg (utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem) og studentboliger. Dette er det stikk motsatte av det som trengs i en situasjon med skyhøye strømpriser og et åpenbart behov for energieffektivisering.

ENOVA har fått 850 millioner ekstra til klimatiltak. Nå skal dette behandles i energi- og miljøkomiteen og BNL forventer at komiteen øremerker en stor andel av disse midlene til energieffektivisering i boliger og næringsbygg. Hvis ikke blir dette et veldig spinkelt budsjett for energieffektivisering, som er blant de raskeste tiltakene for å bedre strømsituasjonen.

BNL er også bekymret over at dette budsjettet innebærer kraftige skatteøkninger for bedrifter og eiere. Næringslivet har allerede liten tiltro til at regjeringens politikk ivaretar deres behov, og det er lite i forhandlingsresultatet som bøter på det.

BNL er derimot fornøyd med at Regjeringen og SV har klart å skaffe finansiering til noen flere offentlige bygg- og samferdselsprosjekter, som for eksempel ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss samt samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Men BNL understreker behovet for å opprettholde aktiveten i offentlige anleggsprosjekter. Vi skulle derfor gjerne sett at det hadde blitt gitt prosjekteringsmidler til flere av SVVs proriterte prosjekter.

BNL er også fornøyd med at regjeringen fortsetter arbeidet med en innkjøps- og anskaffelsesstrategi for å sikre at miljøhensyn, kutt i klimagassutslipp og seriøsitet vektlegges i offentlig innkjøp.