Viktig at kommunene holder trykket oppe i «ny» nedstengning

Mandag varslet statsminister Erna Solberg nye innstramminger for å dempe en ny koronasmittebølge vi nå ser konturene av. Flere andre kommuner har også varslet og allerede innført strenge lokale tiltak. Dette kan få konsekvenser for arbeidet med å få nye prosjekter ut i markedet, og det er viktig å se til at ikke kommunene blir propper i et slikt arbeid.

Denne uken blir de strengeste innskjerpingene av smittevernstiltakene innført siden tiltakene fra 12. mars ble opphevet. Vi har ikke stengt ned landet slik vi opplevde i starten av perioden i vår, men det er til dels strenge innskjerpelser på flere områder, og mange av de lokale tiltakene kan få store konsekvenser for mange virksomheter, ikke minst i byggenæringen. Dette er noe som nå også merkes i stor grad hos næringens organisasjoner, som merker stor uro rundt hvilke regler som gjelder og konsekvensene disse gir.

Både nye karanteneregler og lokale hjemmekontorregler vil få konsekvenser, og skaper nå stor usikkerhet og er opphav til mange spørsmål. I løpet av de siste månedene har mange av oss jobbet frem nye arbeidsmetoder for å takle en hverdag som ikke er helt som vi er vant med, og det fungerer stort sett bra. Men ikke alle metoder er tilfredsstillende, og med nye innskjerpinger blir det enda litt vanskeligere. Planen er at de nye tiltakene skal vare frem til desember, men det er selvsagt smitteutviklingen som vil være avgjørende i disse vurderingene. Skal man se til situasjonen i resten av Europa er ikke utsiktene spesielt lyse, men tiltakene som nå settes inn kan forhåpentligvis være med på å dempe utbruddet her hjemme.

Koronapandemien rammer landets kommuner hardt. Økonomien blir presset og det er et kapasitetstrykk på mange av de ansatte. Med mye bruk av hjemmekontor får de ansatte også en ekstra utfordring og kan vanskeliggjøre arbeidshverdagen i mange tilfeller. Men det er ekstremt viktig at kommunene nå makter å holde trykket oppe. For byggenæringen kan den «nye» nedstengningen være med på å dempe trykket i markedet flere hakk, og føre til at nye prosjekter settes på vent av frykt for hvordan pandemien vil utvikle seg videre. I en tid som dette er det derfor meget viktig at de kommunale prosjektene fortsetter som planlagt, og ikke legges bort eller utsettes. Det er nå gode muligheter til å få gjennomført prosjektene med stor konkurranse i markedet. Det er derfor både lurt og samfunnsmessig gunstig at man fortsetter å planlegge og setter i gang konkurranser. Dette er faktisk også tiden hvordan man bør hente opp prosjekter som tidligere er satt på vent.

Dessuten er det ekstremt viktig at planprosessene rundt utbygginger i landets mange kommuner forsetter og ikke blir forsinket. Hver eneste dag er det mange prosjekter som skal reguleres og gjøres klare for utbygging, i både privat og offentlig regi. Vi så at enkelte kommuner fikk utfordringer med å holde reguleringshjulene i gang ved nedstengningen i mars, og vi må for all de se til at dette ikke blir tilfelle nå. Byggenæringen, og samfunnet som helhet, er helt avhengige av at vi makter å holde trykket oppe innen bygg og anlegg. Her har kommunene selvsagt et stort ansvar selv, men de er også avhengige av at staten stiller opp. Mange kommuner har lidd store tap, og millionene renner ut av kassen. Derfor må regjeringen møte kommunene i denne situasjonen og se til at de får de nødvendige ressurser til å holde landet i gang. Kommunene rundt om i hele Norge er navet for å holde samfunnet gående, men da må vi se til at dette ikke stopper opp – men heller er en bidragsyter til å opprettholde og skape arbeidsplasser og verdiskapning, og ikke blir en brems som kan få meget uheldige konsekvenser.