Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kommunene får 7,3 milliarder ekstra i koronahjelp neste år

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) setter av 7,3 milliarder ekstra til kommunene på 2021-budsjettet for å dekke ekstraordinære koronautgifter i første halvår.

En arbeidsgruppe med representanter fra KS og flere departementer la nylig fram en delrapport om kommunenes økonomi i kjølvannet av pandemien.

– Forslagene er basert på arbeidsgruppens beregninger og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første havlår av 2021, sa Astrup på en pressekonferanse torsdag.

De ekstra bevilgningene til kommunene legges formelt fram i form av et såkalt tilleggsnummer til neste års statsbudsjett 6. november.

Av de 7,3 milliardene går 5,9 milliarder kroner til kommunene. 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, mens 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler.

I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring.

Regjeringen foreslår i tillegg 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.

Bevilgningsforslagene i tilleggsnummeret kommer i tillegg til forslagene som allerede ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett.