Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

BNL med rekrutteringskampanje mot foreldres fordommer

"Har du fordommer som står i veien for barnas muligheter?" Det er spørsmålet som stilles i en kampanje som BNL sammen med bransjeforeningene gjennomfører nå i november.

– Målgruppen for kampanjen er foreldre til ungdom som snart skal velge videregående skole. Målet er at foreldre stopper opp, tenker seg om og orienterer seg om fakta før de gir barna utdanningsråd.

Foreldre er viktige rådgivere i barns utdanningsvalg, skriver BNL i en pressemelding.

– Mange av bransjene i BNL nedlegger allerede mye ressurser og energi for å rekruttere til sine fag. Denne gangen samler altså felleskapet kreftene og gjør en innsats sammen for å øke rekrutteringen inn til Vg1. Tanken er at et koordinert løft i felleskap setter et større fotavtrykk, enn det man hver for seg klarer, sier Jørgen Leegaard, kompetansepolitisk direktør i BNL, i meldingen.

Målet med kampanjen er at den skal bidra til at enda flere ungdommer velger byggfag.

Jørgen Leegaard. Foto: Frode Aga

Jørgen Leegaard. Foto: Frode Aga

– Selv om søkertallene har beveget seg sakte oppover på bygg- og anleggsteknikk har næringen behov for enda flere fagarbeidere i årene som kommer, melder landsforeningen.

Vi Bygger Norge, som er bransjene og BNLs felles rekrutteringsplattform, er avsender for kampanjen.

Kampanjen informerer om at mulighetene er mange i det som er Norges største fastlandsnæring, og at flere faglærte gutter og jenter trengs i framtiden. Den sier at det i fjor søkte seg rekordmange jenter til VG 1. bygg- og anleggsteknikk, men at det er plass til enda flere. Videre at bygge- og anleggsnæringen vil rekruttere talenter fra hele befolkningen, og at jentene også må være med å forme det fysiske miljøet vi har rundt oss.

Fra kampanjen.
Fra kampanjen.

– Kampanjen vil til livs at skoleflinke kun skal bli rådet til at studiespesialiserende er eneste utdanningsvei å velge. Da er det viktig å fortelle foreldre at man ikke låser mulighetene til videre utdanning, selv om man velger yrkesfag. Det er fullt mulig å både ta høyere yrkesfaglig utdanning samt å gå videre på universitet høyskole om man skulle ønske det. Samtidig som at næringen er et bra sted for dem som har ambisjoner om å jobbe i utførende del av næringen, sier Leegaard.