Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Foto: Bravida
Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Foto: Bravida

Blandet kvartal for Bravida Norge

Bravida økte omsetningen, men fikk svakere resultat i fjorårets siste kvartal.

Nettoomsetningen økte med 37 prosent og utgjorde 1.622 millioner svenske kroner i kvartalet mot 1.188 millioner svenske kroner i samme kvartal året før, skriver Bravida i en pressemelding.

I kvartalet økte nettoomsetningen innen både service- og installasjonsvirksomheten. Serviceandelen gikk imidlertid ned, og utgjorde 52 (56) prosent av totalen netto salg.

Organisk vekst utgjorde 27 prosent, og oppkjøp økte nettoomsetningen med 4 prosent.

Resultatet før skatt og andre utgifter minsket med 16 prosent, og utgjorde 78 millioner svenske kroner, mot 92 millioner i samme kvartal året før. EBITA-marginen gikk ned og utgjorde 4,8 (7,8) prosent. Den lavere EBITA-marginen forklares med endret salgsmiks mot mer installasjon med generelt lavere margin og nedskrivninger i enkelte prosjekter.

Ordreinngangen i kvartalet gikk ned med 40 prosent til 1.430 millioner svenske kroner, mot 2.390 millioner i samme kvartal i 2021. Den reduserte ordreinngangen forklares med et svært sterk sammenligningstall, da det kom inn flere store bestillinger i løpet av fjerde kvartal i 2021. Ordreinngangen gjelder små og mellomstore installasjonsprosjekter og service. I kvartalet minsket ordrereserven med 145 millioner svenske kroner

– Vi kan se tilbake på et år med veldig stor vekst, og spesielt fornøyd er jeg med veksten innen servicesegmentet. Fire & Security og Byggautomasjon er strategiske satsningsområder for oss, der vi lyktes godt i året vi har lagt bak oss. I 2022 etablerte vi også flere Greenhub-er og andre spesialavdelinger som skal levere bærekraftige løsninger til våre kunder. Disse investeringene blir spennende å følge fremover. På oppkjøpssiden har vi gjort flere oppkjøp som sikrer oss nye kunder og verdifull kompetanse, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge i en pressemelding.

– På minussiden sliter vi med nedskrivninger, som trekker ned marginen vår. Vi må fremover bli enda mer kritiske til valg av prosjekter. Ordrereserven reduseres, men fra et veldig høyt nivå, legger han til.

For hele 2022 økt nettoomsetningen med 37 prosent, og utgjorde 5.555 millioner svenske kroner (4.066).

I perioden økte nettoomsetningen i service- og installasjonsvirksomheten. Serviceandelen gikk imidlertid ned og utgjorde 51 (56) prosent av den totale nettoomsetningen.

Organisk vekst utgjorde 25 prosent og oppkjøp økte nettoomsetningen med 4 prosent. EBITA økte med 12 prosent og utgjorde 283 (253) MSEK.

EBITA-marginen ble lavere og utgjorde 5,1 (6,2) prosent. Dette forklares med endret omsetningssammensetning med mer installasjon med generelt lavere margin og nedskrivninger i enkelte prosjekter, samt høyt sykefravær ved inngangen til året.