Blandet fra Moelven - men lite påvirket av korona ennå

Moelven startet året men en liten omsetningsøkning og svakere resultat, men melder at koronaviruset ennå ikke har påvirket driften i konsernet i vesentlig grad. Men de er usikre på hva fremtiden vil bringe.

Moelven omsatte for 2.735,5 millioner kroner i første kvartal, noe som er en marginal økning fra samme periode i fjor (2.695,8). Driftsresultatet i første kvartal endte på 69,6 millioner kroner mot fjorårets 140,9 millioner kroner.

Resultat før skatt ble minus 30,5 millioner kroner mot pluss 100,1 millioner kroner i første kvartal 2019. Moelven peker på reduserte marginer innen den internasjonale trelastvirksomheten, redusert aktivitetsnivå innen systeminnredninger samt byggmodul i Sverige og uro i finansmarkedene som årsak til resultatfallet.

- Vi leverer et driftsresultat som etter forutsetningene er meget bra. Dette skyldes god aktivitet inn mot byggevarehandelen. Vi ser en positiv utvikling i markedet for internasjonal trelast sammenlignet med tampen av fjoråret, samt en gunstig valutasituasjon for våre eksporterende enheter. Det har også vært en bedring i ordreinngangen for enhetene våre innenfor modulbygging og limtre, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven i en pressemelding.

Korona-pandemien har naturligvis preget konsernet, selv om de direkte konsekvensene av virusutbruddet ikke har vært de største til nå for oss.

- Vi har hatt et høyere fravær enn vanlig som følge av koronasituasjonen, men stort sett har vi har klart å opprettholde både produksjon og leveranser etter planen. Vi opplever dog at endringer kommer fort og brått, spesielt på det internasjonale markedet. Dette har medført behov for lokale tilpasninger, og det handler om å hele tiden være våken for å fortløpende kunne håndtere en pågående usikker situasjon. Vi har blant annet justert investeringsaktiviteten en periode frem til vi har en klarere oversikt over konsekvensene av virusutbruddet, sier Kristiansen.

Samtidig er de klare på at fremtiden virker uforutsigbar, og at det eneste som er sikkert er at Moelven også vil bli påvirket av pandemien.