Fabrikken vil bli oppført på tomten til høyre i bildet som er regulert til dette formålet. Til venstre er Nidarå sagbruk som er eid og driftet av Bergene Holm AS. Sidestrømmer fra sagbruket vil kunne benyttes i produksjonen. Foto: Bergene Holm
Fabrikken vil bli oppført på tomten til høyre i bildet som er regulert til dette formålet. Til venstre er Nidarå sagbruk som er eid og driftet av Bergene Holm AS. Sidestrømmer fra sagbruket vil kunne benyttes i produksjonen. Foto: Bergene Holm

Biozin-prosjektet får en halv milliard i Enova-støtte

Biozin Holding AS får 507 millioner kroner i støtte av Enova for å produsere avansert bærekraftig biodrivstoff. Biodrivstoffet skal produseres av skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien.

Et produksjonsanlegg skal nå bygges i Åmli i Agder. Anlegget planlegges å være i drift i 2027 og kan etter planen levere avansert bærekraftig biodrivstoff året etter.

–  Enova støtter de som går foran og Biozin er et prosjekt som kan få stor betydning for den videre utviklingen innenfor bærekraftig biodrivstoff. Vår støtte vil bidra til både teknologiutvikling og risikoavlastning når selskapet nå skal demonstrere ny og innovativ teknologi i full skala, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i en pressemelding.

Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. Foto: Vidar Ruud / NTB
Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. Foto: Vidar Ruud / NTB

I første omgang vil den årlige produksjonen ligge på 110.000 m3 avansert biodrivstoff i året.

– Som en følge av det grønne skiftet, er behovet for fornybar energi og drivstoff enormt. Avansert biodrivstoff vil derfor være en del av løsningen bort fra fossile drivstoff. Vi ser at det ligger et stort potensiale i bærekraftig utnyttelse av biomasse fra norsk sagbruksindustri og skogbruk. I tillegg ligger det et uutnyttet potensiale av råvarer fra topper, grener, og bark, sier administrerende direktør i Biozin, Thomas Skadal, i meldingen.

Thomas Skadal er administrerende direktør i Biozin. Arkivfoto.

Thomas Skadal er administrerende direktør i Biozin. Arkivfoto.

Ny teknologi

Kjernen i prosjektet ligger i den såkalte IH2-teknologien. Denne er utviklet av Shell, som er en av partnerne i Biozin-prosjektet. Teknologien går i korte trekk ut på at biomasse konverteres til bio-råolje. Anlegget som skal bygges i Norge, blir verdens første fullskala demonstrasjon av den såkalte IH2-teknologien.

– Vi opplever at dette bekrefter det den sterke overenstemmelsen mellom samfunnets målsetninger og Biozin prosjektets ambisjoner. Shell har vært i Norge i 110 år og vi opplever tilliten vi nå får fra ENOVA som et eksempel på det konstruktive partnerskapet vi har med dette landet, sier Shells prosjektutvikler, Jeroen Hovius.

Bergene Holm på eierside

Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm Arkivfoto: Christian Aarhus
Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm Arkivfoto: Christian Aarhus

Bergene Holm, som er en av eierne i selskapet Biozin, skal levere råstoff inn til produksjonen fra sine sagbruk som ligger i nærheten.

– Bergene Holm er svært fornøyd med at prosjektet det grunnla har nådd et punkt hvor det anerkjennes av Shell og Innovasjonsfondet og nå også Enova. Konsortiet har vist sine evner til å imøtekomme prosjektets høye ambisjoner, og vi er trygge på dets fremtidige suksess, sier administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm AS i en kommentar.

– Regjeringen vil satse på bioenergi

Biozins planer i Åmli hilses også velkommen av regjeringen.

– Regjeringen vil satse på norsk bioenergi. At Biozin nå får støtte fra Enova til å ta i bruk teknologisk nyvinning for produksjon av avansert biodrivstoff med råstoff fra skogsektoren er derfor gode nyheter. Å bruke biomasse fra skogbruket som ellers hadde gått til spille til å produsere avansert biodrivstoff er et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis. Det er bra for skogbruket og det er bra for klimaet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i meldingen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Pontus Höök / NTB
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Pontus Höök / NTBPontus Höök / NTB

Flyindustrien den største kunden

Biodrivstoff kan være et alternativ til elektrisitet og hydrogen som energibærer for langvarige flygninger. Derfor kan flyindustrien bli det største markedet for Biozin.

– Vi forventer at over halvparten av produksjonen blir biodrivstoff til fly. Resten blir en fordeling mellom fornybar diesel og nafta som er en blandekomponent til bensin. Nafta er også et alternativt råstoff til kjemisk industri, sier Thomas Skadal.

Fikk 75 millioner euro fra EU-fond

I juli 2022 fikk Biozin støtte fra EUs innovasjonsfond. Støtten var på 75 millioner euro og er det største tilsagnet innen klimateknologi til et norsk prosjekt noensinne.

EUs Innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi, European Green Deal, og er tilgjengelig også for norske selskap. Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond og støtter norske søkere til fondet.

– Støtten fra EUs Innovasjonsfond og Enova bekrefter hvor spennende og innovativ Biozins teknologiløsning virkelig er. Vårt samfunn skal omstilles i årene som kommer, og da er vi avhengige av innovasjon, gjennomføringskraft og godt samarbeid, sier Enovas Nils Kristian Nakstad.