Fabrikken vil bli oppført på tomten til høyre i bildet som er regulert til dette formålet. Til venstre er Nidarå sagbruk som er eid og driftet av Bergene Holm AS. Sidestrømmer fra sagbruket vil kunne benyttes i produksjonen. Foto: Bergene Holm
Fabrikken vil bli oppført på tomten til høyre i bildet som er regulert til dette formålet. Til venstre er Nidarå sagbruk som er eid og driftet av Bergene Holm AS. Sidestrømmer fra sagbruket vil kunne benyttes i produksjonen. Foto: Bergene Holm

Fremdrift for trebasert drivstoffanlegg

Den endelige investeringsbeslutningen om et biodrivstoffanlegg basert på trevirke i Åmli er ennå ikke tatt, men norske Biozin melder om god fart i utviklingen.