Fabrikken vil bli oppført på tomten til høyre i bildet som er regulert til dette formålet. Til venstre er Nidarå sagbruk som er eid og driftet av Bergene Holm AS. Sidestrømmer fra sagbruket vil kunne benyttes i produksjonen. Foto: Bergene Holm
Fabrikken vil bli oppført på tomten til høyre i bildet som er regulert til dette formålet. Til venstre er Nidarå sagbruk som er eid og driftet av Bergene Holm AS. Sidestrømmer fra sagbruket vil kunne benyttes i produksjonen. Foto: Bergene Holm

Hæhre Entreprenør skal opparbeide Biozin-tomt i Åmli

Hæhre Entreprenør fikk oppdraget med å opparbeide en 160 mål stor tomt på Jordøya i Åmli. Her er det planen at norske Biozin skal produsere biodrivstoff for fly og veitransport av avfall fra trevirke.

Nylig ble det kjent at norske Biozin får 75 millioner euro fra EUs Innovasjonsfond. Støtten er den største prosjekttildelingen fra EU til Norge innen klimateknologi noensinne.

Biozin skal lage verdens første fullskalaanlegg for produksjon av biodrivstoff for fly og veitransport av avfall fra trevirke. Biozin-prosjektet, er et konsortium bestående av Biozin Holding AS, Bergene Holm AS og Shell plc.

Nå melder Tvedestrandsposten at Hæhre Entreprenør har fått oppdraget med å opparbeide den 160 mål store Biozin-tomta på Jordøya i Åmli. Det kom inn åtte anbud i konkurransen, hvorav ett av tilbudene ble avvist.

Kontraktsverdien, medregnet en del tilleggsarbeider, er ifølge avisen på drøyt 84 millioner kroner. Tomtearbeidene starter imidlertid ikke opp før Biozin-selskapet gjør det de kaller en milepælbeslutning om å satse videre på etablering av den store fabrikken.

– En slik beslutning skal Biozin Holding snart ta i samarbeid med Shell. Etter planen skal det skje i august, skriver Tvedestrandsposten.

Åmli kommune er største aksjonær i aksjeselskapet Jordøya Tomteutvikling som eier området på Simonstad og som vil gjøre tomta byggeklar for Biozin. Agder Fylkeskommune, AT Skog eierandelen og kommunene Froland, Arendal, Grimstad, Vegårshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand har eierandeler i selskapet, ifølge Tvedestrandsposten.

Styreleder i Jordøya Tomteutvikling AS, Bjørn Gunnar Baas, forteller til avisen at tomteprosjektet trolig vil koste cirka 100 millioner, medregnet prosjektledelse og andre tilleggskostnader.