BIM-kiosk utviklet av Rufo og Veidekke konkurrerer om innovasjonspris

Rufo AS har i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS utviklet en ny BIM-kiosk spesielt til bruk på bygge- og anleggsplasser, og de to bedriftene er nå nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2019.

Det skriver Bygg Reis Deg i en pressemelding tirsdag.

– Det er en stor fordel for både byggherre og entreprenør at viktige avklaringer kan gjøres direkte på digitale plattformer, sier Erik Østby-Deglum, nestleder i Rufo.

Rapporter på HMS, kvalitet og ytre miljø kan gjøres tilgjengelig i BIM-kiosken, og RFIer (request for information) kan utføres digitalt takket være tilgjengeliggjøringen av BIM.

BIM-kiosken med håndtak og hjul skal være enkel å transportere mellom bygge- og anleggsplasser, den er enkel å rigge opp, og kan lukkes og låses ved behov. Kiosken er stabil og robust og utviklet slik at den tåler sprut og støv på byggeplassen. Kiosken leveres klargjort for alt nødvendig teknisk utstyr som kunden måtte ønske seg. Den leveres som standard med strømtilførsel. Det er plass nok til å etablere ladestasjoner for telefoner og nettbrett i kiosken. Rufo leverer selve BIM-kiosken, som en kasse med tilpassede rom og festemuligheter, deretter vil den kunne leveres ferdig installert med brukerutstyr, som mellomleverandør eller kunden selv står for.

– BIM-Kiosken bidrar til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring ved at papirtegninger blir overflødige. Flere møter kan holdes på byggeplassen og gode verktøy og direkte dialog reduserer kvalitetsavvik og øker sannsynligheten for at jobben blir gjort riktig første gangen. Raskere avklaringer kan tenkes å gi mer effektive byggeprosesser og muligens bidra til å redusere ressursbehovet, eller fristiller arbeidskraft til andre oppgaver sier Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge og leder av juryen for Byggenæringens Innovasjonspris.