Billig forlik for regjeringspartiene

Regjeringspartiene slipper billig fra forliket med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett, mener de rødgrønne opposisjonspartiene.

Dette må være det billigste forliket som noen gang er inngått i Stortinget. Regjeringspartiene er de eneste som har grunn til å være fornøyd, sier SVs finanspolitiker Øystein Djupedal til NTB. Ifølge regjeringspartiene skal alle utgiftsøkninger dekkes inn slik at det ikke brukes mer oljepenger enn i regjeringens forslag. Det ble en ansvarlig løsning etter ryddige forhandlinger, sier regjeringspartienes forhandlingsleder Jan Tore Sanner (H). Partene har blitt enige om endringer i det vedtatte budsjettet på omtrent 1,4 milliarder kroner. De viktigste endringene er 700 millioner kroner mer til sykehusene, tilbakeføring av 340 millioner kroner i pendlerfradraget og 20 millioner kroner til kriminalomsorgen. Partene er enige om å styrke rassikringen med 50 millioner kroner. Forsvaret Partene er også, ifølge Siv Jensen (Frp), enige om å være uenige når det gjelder Forsvaret. Frp har krevd at Forsvaret må slippe nedskjæringer for å dekke fjorårets underskudd, men dette har partiet ikke fått gjennomslag for. Enigheten ble oppnådd kort tid etter at formelle forhandlinger ble innledet fredag. Avtalen med Frp om revidert nasjonalbudsjett sikrer at den positive utviklingen i norsk økonomi vil fortsette. Dette er en løsning som sikrer trygghet for hus, hjem og jobb, og det har vært en forutsetning for regjeringspartiene, sier Jan Tore Sanner. Venstres May Britt Vihovde er også godt fornøyd med enigheten. Budsjettet er innenfor ansvarlige rammer som gir grunnlag for fortsatt lav rente og lav prisstigning, sier hun. KrFs finanspolitiker Ingebrigt S. Sørfonn legger særlig vekt på at budsjettavtalen gir en kraftig økning i pasientbehandlingen ved sykehusene. Kritisk SVs finanspolitiske talsmann Øystein Djupedal mener Frp har oppnådd mindre med en avtale enn de kunne oppnådd i Stortinget uten en avtale. Dette er nesten en parodi med tanke på Frps høye sigarføring. Det er ingen i Norge som har flere luftmilliarder enn Carl I. Hagen og Siv Jensen. De lover milliarder, men sitter og pusler med noen millioner borte i et hjørne, sier han til NTB. Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Hill-Marta Solberg sier at avtalepartene slår inn åpne dører, men svikter de arbeidsledige: Både økte bevilgninger til sykehusene og tilbakeføring av pendlerfradraget er det flertall for på Stortinget uansett. Ap, SV og Frp er enige om dette, sier hun. Solberg er derimot skuffet over at det ikke kommer nye tiltak for de arbeidsledige i revidert nasjonalbudsjett. De foreslår ikke noen forbedringer på dagpenger og permitteringsregler, og har ingen nye tiltak for å motvirke arbeidsledigheten, sier hun til NTB. Senterpartiets finanspolitiske talsmann Morten Lund mener at forliket om revidert budsjett viser at Frp er mestre i å tale med to tunger. Det er beskjedne summer som flyttes på i budsjettavtalen, på tross av de knallharde og kostbare kravene Frp har stilt i forkant, sier han.