Materialer hos Moelven Valåsen. Foto: Henric Forsell / Moelven
Materialer hos Moelven Valåsen. Foto: Henric Forsell / Moelven

Betydelig svakere kvartal for Moelven

I andre kvartal 2022 leverte Moelven rekordtall, men ett år senere merker trevaregiganten et svakere marked både på topp- og bunnlinje.

I andre kvartal 2022 hadde Moelven driftsinntekter på 4.268 millioner kroner, mens d i samme kvartal i år ender på 3.468 millioner kroner, altså 800 millioner kroner lavere enn i fjor.

Resultatene har hatt samme utvikling. Driftsresultatet er ned fra 897 til 214 millioner kroner, mens resultatet før skatt er ned fra 862 til 199 millioner kroner.

– Vi har lagt bak oss rekordårene etter pandemien og opplever nå en hverdag som ligner mer på den vi hadde før 2020. Sett i lys av den krevende markedssituasjonen vi står midt oppe i, er vi fornøyde med halvårsresultatet, men vi forventer at de neste seks månedene vil preges av enda større usikkerhet, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding.

Moelven presiserer derimot at der er stor forskjell på de geografiske områdene de er inne i. Etterspørselen etter sagede trevarer ble redusert i løpet av første halvår, men holdt seg likevel på et tilfredsstillende nivå internasjonalt. På hjemmemarkedene i Skandinavia var aktiviteten lav innen byggevarehandelen og det settes også i gang langt færre nye bolig- og fritidsboligprosjekter.

– Inflasjon, stigende renter og økte kostnader generelt i samfunnet gjør at det private forbruket avtar. Folk må prioritere hardere hva de skal bruke penger på og dette påvirker også salget av trevarer, sier Kristiansen.

I andre kvartal ble det også kjent at den kraftige nedgangen i byggemarkedet, gjør at Moelven Limtre AS legger ned avdelingen i Agder, der 15 personer mister jobben.

Konsernsjefen kaller markedet for «bratt og uforutsigbart», og viser også til at økte kostnader presser marginene ned. Samtidig uttrykker han tro på at kundene fortsatt vil etterspørre produktene deres, og at markedet går opp og ned.