Ill.: Børve & Borchenius

BetonmastHæhre bygger Frednes Brygge I for Porsgrunn Bolig

BetonmastHæhre Telemark har signert kontrakt med Porsgrunn Bolig AS om bygging av 25 leiligheter langs elven i Porsgrunn. Kontrakten er en totalentreprise på 71,7 millioner kroner ekskl. mva. 

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 25 leiligheter fordelt på to bygningskropper inklusive bryggeanleggg, samt riving av en mindre bygning på tomten. Leilighetene får en spesiell beliggenhet mot elven og egen brygge i tilknytning til prosjektet. Prosjektet får en miljøprofil ved eget definert miljøprogram fra utbygger og tilkobling til fjernvarmeanlegg.

- Dette er et prosjekt vi har utviklet over tid sammen med utbygger, og det er veldig hyggelig at vi nå har signert avtalen og kan starte byggingen, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i BetonmastHæhre Telemark. Boligene har vært ettertraktet og den unike beliggenheten tilfører prosjektet bokvaliteter i form av gode solforhold og nærhet til vannet.

Fra venstre: Per-Erik Skoglund fra BetonmastHæhre Telemark og Anders Hoel fra Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag.

- Det konstruktive samspillet mellom oss i BetonmastHæhre og Porsgrunn Bolig AS har ført til realisering av prosjektet og gode kvaliteter som imøtekommer de kommunale og politiske krav som er satt. Det er en glede for oss, som lokal entreprenør, å levere boliger med slike kvaliteter til befolkningen i vårt nærmiljø, sier Skoglund.

Prosjektet Frednes Brygge består av to byggetrinn og utvikles i samarbeid mellom Bratsberg Gruppen og Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag, som nå etablerer et felles eierskap gjennom utbyggingsselskapet Porsgrunn Bolig AS.

Prosjektering er godt i gang, byggestart er august 2018, og boligene skal stå klare til innflytting 1. kvartal 2020.