Slik blit Syrinhagen. Illustrasjon: PV Arkitekter AS
Slik blit Syrinhagen. Illustrasjon: PV Arkitekter AS

Betonmast bygger leiligheter for Larvik Boligbyggelag

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Larvik Boligbyggelag om bygging av 25 leiligheter i prosjektet Syrinhagen i Larvik. Kontrakten er på om lag 79 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift

De 25 leilighetene er fordelt over to bygg med felles p-kjeller, som bygges i ett byggetrinn. Syrinhagen ligger sentralt plassert i Torstvedt Hageby, 2,5 km nord for Larvik sentrum.

Prosjektet er et samspillsprosjekt, der Larvik boligbyggelag (LABO), Betonmast Buskerud-Vestfold, PV Arkitekter og rådgivere sammen har utviklet prosjektet siden november i fjor. Fase to med detaljprosjektering er godt i gang og det styres mot å bli ferdig prosjektert før fysisk oppstart. Utførelseskontrakten gjennomføres med fullt samspill også i fase to.

– Dette er et godt eksempel på et vellykket samspillsprosjekt. Alle parter er opptatt av fellesskap, tillit og full åpenhet, og drar i samme retning med mål om å skape det beste produktet. Vi vil berømme LABO som en offensiv byggherre som tror på ekte samspill. De beste prosjektene skapes når alle aktører spiller hverandre gode, og nå gleder vi oss til å fortsette det gode samarbeidet med LABO, uttaler Kristian Gjestemoen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold i en pressemelding.

LABO har ifølge meldingen som mål med prosjektet å bygge funksjonelle, attraktive og bærekraftige boliger. Prosjektet skal ha energiløsninger som gir lavest mulig bokostnader og klimaavtrykk, samtidig som beliggenheten utnyttes med tanke på nærhet til naturområder, skole, barnehage, butikker og kollektivtrafikk.

Forventet oppstart er i andre kvartal 2023, avhengig av salg. Med en byggetid på 16 måneder, planlegges boligene ferdigstilt høsten 2024.