Reglene for innleid arbeidskraft ble strammet inn i 2023. 16 bemanningsforetak mener det er i strid med EØS-avtalen. Foto: Frederik Ringnes / NTB
Reglene for innleid arbeidskraft ble strammet inn i 2023. 16 bemanningsforetak mener det er i strid med EØS-avtalen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Bemanningsforetakene vant i Høyesteretts ankeutvalg: Sak om innleid arbeidskraft behandles på nytt

16 bemanningsforetak mener reglene for innleid arbeidskraft strider med EØS-avtalen. Lagmannsretten var uenig, men nå har Høyesterett opphevet kjennelsen.

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig besluttet at lagmannsrettens kjennelse skal oppheves som følge av saksbehandlingsfeil.

I april 2023 strammet regjeringen inn reglene for innleid arbeidskraft, som blant annet innebar et forbud mot innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer for å utføre midlertidig arbeid.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slo fast at innleieforbudet ikke er i strid med EØS-avtalen, slik en rekke bemanningsforetak mente.

16 av foretakene tok saken videre til Høyesteretts ankeutvalg, som opphever lagmannsrettens kjennelse.

Utvalget har altså ikke tatt stilling til om innleiereglene bryter med EØS-avtalen. Det skal lagmannsretten vurdere når saken behandles der på nytt.

I tillegg må staten betale sakskostnader til de 16 selskapene.

Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver i en epost til NTB at deres syn i saken ikke er endret etter ankeutvalgets kjennelse.

– Vi mener innleiereglene er innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Bakgrunnen for lovendringen er at vi skal få flere inn i fast jobb. Vi ønsker ikke at arbeidstakere skal være løsarbeidere. Dette krever omstilling, skriver statssekretæren.