Anken ble sendt inn 26. januar. Regjeringsadvokaten har frist til 12. februar med å komme med et svar. Deretter avgjør Høyesterett om de vil ta saken. Foto: Frederik Ringnes / NTB
Anken ble sendt inn 26. januar. Regjeringsadvokaten har frist til 12. februar med å komme med et svar. Deretter avgjør Høyesterett om de vil ta saken. Foto: Frederik Ringnes / NTB

16 bemanningsforetak anker innleieforbud til Høyesterett

Reglene for innleid arbeidskraft ble strammet inn i april i fjor. 16 bemanningsforetak mener det er i strid med EØS-avtalen og tar saken til Høyesterett.

– Regjeringen har i stor grad mistenkeliggjort en hel næring – en næring som er svært viktig for et velfungerende arbeidsmarked og næringslivet generelt, spesielt ved arbeid og prosjekter av midlertidig karakter, sier administrerende direktør Heine Aardalen i Stolt bemanning til Dagens Næringsliv.

Selskapet er ett av de 16 som nå anker lagmannsrettens dom til Høyesterett. Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slo fast at innleieforbudet ikke er i strid med EØS-avtalen.

Saksøkerne har begjært midlertidig forføyning slik at de nye innleiereglene stoppes.

Ifølge Aardalen førte de nye innleiereglene til nedleggelser, oppsigelser og bortfall av arbeidsplasser.

Anken ble sendt inn 26. januar. Regjeringsadvokaten har frist til 12. februar med å komme med et svar. Deretter avgjør Høyesterett om de vil ta saken.