Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss. Arkivfoto.

Bedre Byutvikling Moss anmelder Bane NOR og Moss kommune

Interessegruppen Bedre Byutvikling Moss har politianmeldt både Bane NOR og Moss kommune. De mener oppstarten av dobbeltsporreguleringen i 2016 gjennom Moss ble gjort på sviktende grunnlag.

Jernbaneutbyggingen i Moss har vært omstridt, og i starten av februar stanset Bane NOR arbeidene midlertidig på grunn av større kvikkleirefunn i Moss sentrum enn først antatt. Byggherren har varslet flere nye tiltak for å bedre områdestabiliteten og øke sikkerheten.

Interessegruppen Bedre Byutvikling Moss har nå anmeldt Moss kommune og Bane Nor for brudd på straffelovens § 27, §28, § 240 og §355a, Folkehelselovens § 4, Arbeidsmiljøloven § 3-1 og Forurensningslovens §7. - del 1.

– Vi har politianmeldt Bane NOR og Moss kommune fordi vi mener de har startet byggingen av jernbane gjennom Moss på sviktende grunnlag. Til tross for gjentatte varsler om kvikkleire og store avvik i dokumenter, så har de likevel satt i gang inngripende arbeider som gir økt risiko for svært mange i Moss, sier Jonathan Parker, leder i Bedre Byutvikling Moss til Byggeindustrien.

Tapte i retten

Interessegruppen har vært sterkt kritiske til jernbaneutbyggingen i Moss i en årrekke. I 2019 saksøkte BBM staten og krevde at reguleringsplanen for den nye jernbanen gjennom Moss ble erklært ugyldig.

Gruppen mente alternative traseer skulle ha vært utredet. Da saken var oppe i Moss tingrett i 2020 tapte BBM på alle punkter. Saken er nå anket til lagmannsretten.

Jonathan Parker i BBM mener saken har endret karakter.

– Vi reagerer spesielt på oppstarten av rivningen av 120 hus i området der faregraden nå er økt fra lav til middels. Størrelsen på området er også betydelig større. Skadeomfanget er svært stort om noe skulle skje. Vi ser i dag at anleggsarbeider er stanset og områder er sperret for all anleggsaktivitet der man for bare tre år siden utførte store rivearbeider med store anleggsmaskiner, sier Jonathan Parker.

BBM-lederen beskylder Bane NOR og kommunen for et langvarig samarbeid for å sikre monopol på eiendomsutvikling på egne tomter i sentrum av Moss.

– Vi mener dette har handlet om deres felles ønsker om knutepunktsutvikling. Vi mener samarbeidet mellom kommunen og Bane NOR har vært og er lovstridig i forhold til Norges og EUs konkurransereglement. Det siste er et forhold som undersøkes nå hos ESA. Vi har også bedt lagmannsretten om å be EFTA-domstolen å uttale seg i forkant av BBMs sak mot staten i lagmannsretten, sier Parker.

Bane NOR: – Orientert om anmeldelsen

Konserndirektør for kommunikasjon i Bane NOR, Torild Lid Uribarri, sier følgende om anmeldelsen:

– Bane NOR er orientert om at både vi og Moss kommune er anmeldt av Bedre Byutvikling Moss (BBM). Vi finner ikke grunn til å kommentere saken inntil det eventuelt foreligger en konklusjon fra politi eller påtalemyndighet, sier Uribarri.

Kommunikasjonssjef i Moss kommune, Therese Evensen, sier de er gjort kjent med at de er anmeldt av Bedre Byutvikling Moss.

– Men vi kjenner ikke ikke innholdet i anmeldelsen, og vi finner det vanskelig å kommentere saken før vi vet mer. Vi avventer en eventuell henvendelse fra politiet, sier Evensen til Byggeindustrien.