Til tross for at årets tre første måneder vanligvis er lavsesong i jernbanesektoren har Baneservice hatt høy aktivitet gjennom vinteren, blant annet på prosjektet Nygårdstangen i Bergen. Foto: Baneservice.
Til tross for at årets tre første måneder vanligvis er lavsesong i jernbanesektoren har Baneservice hatt høy aktivitet gjennom vinteren, blant annet på prosjektet Nygårdstangen i Bergen. Foto: Baneservice.

Baneservice øker omsetningen og melder om rekordhøy ordrereserve

Baneservice har lagt bak seg et første kvartal med økt omsetning, men redusert driftsresultat. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserve på det høyeste nivået i selskapets historie.

Baneservice opplyser i en pressemelding at omsetningen i kvartalet ble 436 millioner kroner. Det betyr en oppgang fra 283 millioner kroner i samme periode i 2022. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er ned fra 16 millioner kroner i 2022 til åtte millioner kroner i 2023. Ordrereserven endte på 2743 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, en økning på 205 millioner kroner i kvartalet og den høyeste ordrereserven i selskapets historie, ifølge jernbaneentreprenøren.

Til tross for at årets tre første måneder vanligvis er lavsesong i jernbanesektoren har selskapet hatt høy aktivitet gjennom vinteren, blant annet på prosjektet Nygårdstangen i Bergen, i tillegg til rammeavtaler, står det i pressemeldingen.

Rekordhøy ordrereserve

Baneservice-konsernet vant strategisk viktige kontrakter på begynnelsen av året, og ordreinngangen endte på cirka 550 millioner kroner. Ordrereserven økte til et historisk høyt nivå, og samtidig er reserven for den gjenværende delen av 2023 også god, ifølge Baneservice.

Den høye ordrereserven skyldes i stor grad en kombinasjon av langsiktige rammeavtaler og økt etterspørsel etter selskapets tjenester, skriver Baneservice.

– Vi har sikret oss flere store kontrakter og rammeavtaler i løpet av det siste året, som gir oss en trygg og solid plattform for å videreutvikle selskapet, sier administrerende direktør Kjersti Kanne i Baneservice.

Kjersti Kanne, administrerende direktør i Baneservice. Foto: Stefan Offergaard.

Kjersti Kanne, administrerende direktør i Baneservice. Foto: Stefan Offergaard.

Betydelige bærekraftsinvesteringer

I kvartalet er det fattet betydelige investeringsbeslutninger for å fornye maskinparken og investere i mer miljøvennlige maskiner. I mars signerte selskapet blant annet en avtale med Plasser & Theurer for leveranse av Skandinavias første hybride sporjusteringsmaskin.

– Investeringer i nye og mer miljøvennlige maskiner er ett av de områdene vi virkelig kan gjøre en forskjell ved å få ned utslippene våre, samtidig som vi velger en teknologi som vil understøtte effektivt og lønnsom drift også i fremtiden. Med denne teknologien tar vi et stort og viktig skritt i retningen av mer klimavennlig og effektiv produksjon, sier Kanne.

Stort behov for kvalifisert arbeidskraft

Baneservice skriver i meldingen at det ventes et fortsatt godt marked med betydelige investeringer i jernbanesektoren. Det er samtidig et stort behov for kvalifisert arbeidskraft for å møte etterspørselen, melder selskapet.

­