Administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne. Foto: Baneservice
Administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne. Foto: Baneservicewww.gudim.no

God årsavslutning for Baneservice

Baneservice AS avslutter 2022 med resultatfremgang og en historisk høy ordrereserve i fjerde kvartal.

Omsetningen i kvartalet ble 629 millioner kroner og EBITDA-resultat på 69 millioner kroner, opp fra henholdsvis 389 og 37 millioner kroner i samme periode i 2021. Ordrereserven endte på 2.538 millioner kroner, opplyser Baneservice i en pressemelding.

Ordrereserven har blant annet lagt på seg grunnet at de ble innstilt til to store utbyggingskontrakter dette kvartalet. Det ene prosjektet ble signert ved årsslutt, og det andre i første kvartal 2023. Prosjektene har en samlet kontraktsverdi på nesten 800 millioner kroner.

-Vi er svært fornøyde med omsetningsveksten i fjerde kvartal og for 2022 totalt sett. Baneservice har hatt et godt år med lønnsom vekst. I løpet av de siste tolv månedene har vi økt ordreboken til rekordnivå, og aktivitetsnivået ser ut til å bli bra også inneværende år. Med de nye prosjektene har vi lagt et solid grunnlag for god ressursutnyttelse i året som kommer, forteller administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne i meldingen.

Resultatene i de ulike enhetene i Baneservice har hatt en positiv trend gjennom hele 2022. I årets siste kvartal bidro de større prosjektene som nå går mot slutten til en betydelig positiv effekt på resultatene, skriver Baneservice i meldingen

-Baneservice er et selskap med svært engasjerte medarbeidere og det er summen av all kunnskap og arbeid som gjør at vi i kan levere disse resultatene. Vi ser at det er stor etterspørsel etter våre tjenester, for å gjennomføre prosjekter sikkert og med god kvalitet, sier Kanne.