Konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne, signerte i går kontrakter om sporjustering med Manuel Borràs, Azvis leder for forretningsutvikling i Norge og Kjersti Kanne, administrerende direktør i Baneservice. Foto: Gunnar Børseth.
Konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne, signerte i går kontrakter om sporjustering med Manuel Borràs, Azvis leder for forretningsutvikling i Norge og Kjersti Kanne, administrerende direktør i Baneservice. Foto: Gunnar Børseth.

Bane Nor signerte kontrakter for 850 millioner

Bane Nor signerte torsdag to kontrakter om sporjustering, og lar dermed norske Baneservice og spanske Azvi dele jernbanelandet mellom seg.

Det skiver Bane Nor i en pressemelding fredag.

Kontraktene gjelder sporjustering fra 2024. Kontrakten med Azvi har en totalverdi på 423,2 millioner kroner, mens kontrakten signert med Baneservice anslås til 390,5 millioner. Avtaletiden på kontraktene er fem år, med mulighet for opsjon på tre år, skriver Bane Nor.

Geografisk er kontraktene fordelt på jernbaneområdene Sør-Vest og Øst, og Nord og deler av Område Øst. Oppdraget omfatter gjennomgående sporjustering, punktvis sporjustering, sporvekseljustering, ballastfordeling og sporstabilisering.

– Vi har tildelt kontraktene til Baneservice AS og Azvi SAU. Estimert total verdi på kontraktene er cirka 850 millioner kroner, sier konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne.

Kjenne sier han ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Baneservice, som har hatt kontrakten for Sør-Vest og Øst. Fra 2024 vil selskapet overta område Nord og deler av område Øst.

– Azvi er ny leverandør for oss innen landsdekkende vedlikehold. De tar over kontrakten på Sør-Vest og Øst, sier konserndirektøren i pressemeldingen.

Azvi signerte i 2019 avtale med Bane NOR om å bygge dobbeltspor mellom Bergen og Arna. Selskapet leverer stordelen til dobbeltsporprosjektet, og har i dag leveranser i Bergen på nybygging av tunnel, drift og vedlikeholdskontrakt.

Kontrakt mellom Bane Nor og Baneservice

Anslått total verdi: 390,5 millioner kroner

Kontraktsverdi 5 år – 235 000 000 kroner

Opsjonsverdi 3 år – 155 600 000 kroner

Kontrakten gjelder geografisk i jernbaneområde Nord og deler av område Øst omfatter:

• Gardermobanen

• Hovedbanenøvre

• Kongsvingerbanen

• Dovrebanen

• Raumabanen

• Rørosbanen

• Solørbanen

• Meråkerbanen

• Nordlandsbanen

• Ofotbanen

• Tilhørende sidebaner

Kontrakt mellom Bane Nor og Azvi

Anslått total verdi kr 423,2 millioner kroner

Kontraktsverdi 5 år – 254 600 000 kroner

Opsjonsverdi 3 år – 168 600 000 kroner

Kontraktens geografiske område er Sør-Vest og Øst omfatter:

• Bergensbanen

• Randsfjordbanen

• Roa- Hønefossbanen

• Flåmsbana

• Sørlandsbanen

• Arendalsbanen

• Bratsbergbanen

• Vestfoldbanen

• Drammenbanen

• Spikkestadbanen

• Askerbanen

• Hovedbanen nedre

• Gjøvikbanen

• Østfoldbanen vestre linje

• ØstfoldbanenØstre linje

- samt tilhørende sidebaner

Faktarammene i artikkelen ble rettet 19. august kl.11.45. Kontraktene hadde blitt byttet om.