Illustrasjosnfoto

Illustrasjosnfoto

Bane Nor overrasket over tilbakeføring av Ringeriksbanen

Torsdag ble det kjent at Samferdselsdepartementet flytter Ringeriksbanen tilbake til Bane Nor slik at det skal vurderes opp mot andre jernbaneprosjekter. Dette kom overraskende på Bane Nor.

Nye Veier får beholde veidelen av prosjektet.

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi mener det er viktig å samle jernbanekompetansen. Derfor velger vi å føre Ringeriksbanen tilbake til Bane Nor slik at det kan vurderes opp mot andre jernbaneprosjekter. Samtidig velger vi å legge veidelen inn i Nye Veiers ordinære portefølje slik at de kan vurderes opp mot andre veiprosjekter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

I Bane Nor trekkes dette frem som en stor overraskelse.

Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund. Foto Aksel Jermstad/Bane NOR

Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund. Foto Aksel Jermstad/Bane NOR

– Den store overraskelsen i budsjettforslaget er regjeringens ønske om å tilbakeføre jernbanedelen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, fra Nye Veier til Bane Nor. Vi benytter derfor anledningen til å ønske alle som jobber med jernbanedelen av Ringeriksbanen hjertelig velkommen tilbake til Bane NOR til neste år, sier Konsernsjef Gorm Frimannslund i en melding fra Bane Nor.