Utbyggingsdirektør Bane NOR Stine Undrum og konserndirektør Veidekke Anlegg Øivind Larsen. Foto: Bane NOR

Bane NOR og Veidekke signerte milliardkontrakt

Bane NOR signerte onsdag kontrakt med Veidekke om bygging av kulvert og løsmassetunnel i InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Kontrakten har en verdi på 1.827 millioner kroner.

Løsningen ble valgt etter tidlig involvering av tilbyderne, med omfattende dialog.

– Veidekke er en solid entreprenør, som har kompetansen og erfaringen som trengs for å ta fatt på dette store og kompliserte prosjektet, sier fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine I. Undrum i en pressemelding.

Bane NOR skal bygge en sju kilometer lang dobbeltsporet tunnel under Strømsåsen i Drammen. Tunnelen består av tre deler; en 6 kilometer bergtunnel, en 290 meter lang løsmassetunnel og en 540 meter lang kulvert. I oktober signerte Veidekke kontrakten for bergtunnelen, og nå er også kontrakten for kulvert og løsmassetunnel signert med samme selskap.

– Vi har vært gjennom en omfattende prosess med flere aktuelle leverandører før vi til slutt valgte Veidekke, sier Stine Undrum.
– Bane NOR er trygge på at løsningen er av god kvalitet, og er fornøyd med at Veidekke viste oss tillit som byggherre ved å delta i konkurransene for begge tunnelkontraktene.

Grundig dialog
– Vi er stolte og glade over å ha vunnet begge disse kontraktene. Det er lagt ned et stort arbeid sammen med Bane NOR i å få på plass den riktige løsningen for kulverten og løsmassetunnelen. Med vår egen kompetanse og våre gode samarbeidspartnere gleder vi oss til å ta fatt på jobben, sier konserndirektør i Veidekke Anlegg, Øivind Larsen.

Bygging av tunnel i løsmasser er lite brukt i Norge, men det er en godt kjent byggemetode i store deler av Europa. Derfor har Veidekke engasjert erfarne partnere som Östu-Stettin (Østerrike) og Trevi (Italia), samt rådgivere fra Norges Geotekniske Institutt, Dr techn Olav Olsen og ILF Consulting Engineers (Østerrike).

For å finne den rette løsningen ble konkurransen utført som en såkalt konkurransepreget dialog. Det betyr at tilbyderne ble involvert tidlig i prosessen, og diskuterte mulige løsninger med Bane NOR gjennom flere dialogmøter.

– Vi er svært fornøyde med denne prosessen, sier Stine Undrum.
– Det er en ressurskrevende metode for kontrahering, men bygging av løsmassetunnel under et boligområde er utfordrende. Derfor var det viktig for oss å finne løsninger som både ivaretar sikkerheten for anlegget og omgivelsene, og som er teknisk gode og gjennomførbare, sier hun.

- Teknisk komplisert løsning
Løsmassetunnelen er kanskje den mest teknisk krevende delen av kontrakten. Den skal gå under boligområdet Danvik. For å gjøre det mulig å drive tunnel gjennom dette området, må grunnen forsterkes. Det gjøres ved at en sementblanding injiseres i grunnen under høyt trykk slik at man kan drive tunnelen i faste masser.

For å etablere en kulvert (betongtunnel), blir det nødvendig å grave en lang åpen byggegrop. Den vil bli 21 meter på det dypeste. Dette blir et svært synlig anlegg, som vil medføre både støy og anleggstrafikk.

– Dette kan bli krevende for naboer, og da må vi gjøre det vi kan for å minske ulempene. I tiden fremover skal vi informere byens innbyggere om hva som skal skje, slik at de er godt forberedt, forsikrer Stine Undrum.

– Vi har lagt mye krefter inn i å finne en løsning som er både effektiv og god, sier Øivind Larsen i Veidekke.
– Nå skal vi sikre at gjennomføringen skjer på best mulig måte.