Kontrakten «UDK02 Kulvert og Løsmassetunnel» omfatter bygging av ca. 540 meter lang betongtunnel som bygges med åpen byggegrop, og går over i en ca. 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen. Arbeidene finner sted på Vestfoldbanen sør for Drammen stasjon. Illustrasjon: Bane NOR

Veidekke fikk ny milliardkontrakt på Vestfoldbanen

I prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har Bane NOR tildelt totalentreprisen «UDK02 Kulvert og Løsmassetunnel» til Veidekke Entreprenør AS.

Kontrakten omfatter bygging av cirka 540 meter lang betongtunnel som bygges med åpen byggegrop, og går over i en cirka 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen. Arbeidene finner sted på Vestfoldbanen sør for Drammen stasjon.

Totalentreprisen har en verdi på 1.827 millioner kroner, skriver Bane NOR i en pressemelding.

Tidligere i høst signerte Bane NOR også kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om bygging av 6 km bergtunnel igjennom Strømsåsen i Drammen. Kulvert og Løsmassetunnel som nå er tildelt skal koble seg på denne bergtunnelen.

Kontrakten tildeles etter en prosess med prekvalifisering av tilbydere og konkurransepreget dialog.

– Vi har sørget for tidlig involvering av entreprenørene, og har for første gang i Bane NOR praktisert konkurransepreget dialog. Det innebærer at vi har invitert de prekvalifiserte entreprenørene til samhandling. På den måten har vi utviklet løsninger som både entreprenør og vi som byggherre mener gir best gjennomføring, sier prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen Lars Tangerås.

Fire prekvalifiserte entreprenører var med i dialogfasen, Bane NOR fikk tilbud fra tre av dem.

– Å bygge løsmassetunnel er lite kjent i Norge, derfor var det nyttig å kunne involvere leverandørmarkedet og finne løsninger som best oppfyller Bane NOR sine behov, sier prosjektdirektøren.