Godstrafikken på Dovrebanen har stoppet opp etter brukollapsen i Ringebu. Her er godstog på Alnabruterminalen i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Godstrafikken på Dovrebanen har stoppet opp etter brukollapsen i Ringebu. Her er godstog på Alnabruterminalen i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bane Nor jobber på spreng for å finne en løsning for godstrafikken

Bane Nor jobber for fullt med å finne en løsning for godstrafikken etter brukollapsen i Ringebu. Noe kan flyttes over på Rørosbanen, men der er det plassmangel.

Dovrebanen er stengt etter at jernbanebrua over Lågen ved Ringebu kollapset mandag. Det får konsekvenser ikke bare for persontrafikken mellom Oslo og Trondheim, men også for godstrafikken gjennom Gudbrandsdalen.

Bane Nor jobber for fullt med å finne en løsning for frakt av gods, forteller pressevakt Olav Nordli til NTB.

– Det er ingen alternativer til å få fram tog gjennom Gudbrandsdalen. Det er buss for tog for persontrafikk, og så legges det en kabal for å få godstrafikken fram.

Ifølge Nordli kan noe gods fraktes på Rørosbanen, men der er det trangt om plassen. Dessuten er det dieseldrift og ikke elektrisk drift som på Dovrebanen, samt litt dårligere krysningsmuligheter, opplyser han.

Rørosbanen åpnet for trafikk igjen i helgen etter å ha vært stengt på grunn av ekstremværet. Bane Nor meldte fredag at all godstrafikk nord/sør vil gå på Rørosbanen, men at ruteopplegget og antallet daglige godstog fremover ikke er endelig fastsatt.