Fra venstre: Henriette Holmen (Norges Varemesse), Martin Brandsdal (arkitektfirma Hesselbrand), Liv Kari Skudal Hansteen (RIF/leder styringsgruppe prosjekt BAE-næringen SAMMEN2020), Andreas Ljones (Norges Varemesse), Kjersti Røssland (Schneider Electric), Gina Marie Qvale (Rambøll Norge) og Inger Halvorsen (Rørleggerfirma Sig Halvorsen). Fredrikke Rønsen (Veidekke) og Kjersti Syvertsen (Norcem) sitter også i styringsgruppen men var ikke til stede da bildet ble tatt.

BAE-næringens unge ledere vil provosere og utfordre

- Vi mener bærekraft er riktig og viktig fokus for næringen, men vi krever mer, sier Fredrikke Rønsen i Veidekke og Gina Marie Qvale i Rambøll.

Fredrikke Rønsen i Veidekke. Foto: Svanhild Blakstad

I forbindelse med BAE-næringens initiativ SAMMEN2020, er begge utpekt til å sammen lede arbeidet med å arrangere en konferanse for fremtidige ledere innen BAE-næringen.

- I dag er bærekraft et minimumskrav for alle norske virksomheter, så vi mener næringen må evne å favne bredere enn det, forklarer de to engasjerte lederne, sier de.

Til tross for at de unge talentene jobber på helt ulike fagområder, er de samstemte i hva som må til for at BAE-næringen skal lykkes med å øke omdømme og sikre rekruttering.

- Utover bærekraft må næringen jobbe med å oppnå mangfold. Det er ved å inkludere mennesker i alle aldre, kjønn og ulik etnisk bakgrunn at man oppnår perspektiver som gir de beste resultatene, mener Rønsen.

De er begge opptatt av at det må bygges bro mellom generasjonene i næringslivet. Man vil tjene på å dra nytte av kompetansen og erfaringen som en senior har, samtidig som man må åpne for junioren som kan se en sak med ferskt blikk og oppdatert kunnskap rett fra skolebenken – i ett og samme prosjekt, fremholder Qvale.

- Konferansen neste år skal ha som mål å få deltakerne til å løfte blikket og se seg selv og egen næring i et fugleperspektiv slik at de sammen kan stake ut kursen de mener BAE-næringen bør ta, redegjør Qvale. Både unge som jobber i bransjen, men også ungdomspolitikere vil bli invitert.

- Unge i dag er mer utålmodige enn før, og vi setter større krav til hva en god arbeidsplass må tilby for å være attraktiv. Utover bærekraft og mangfold, er det viktig for oss at virksomheten vi jobber for er i tråd med våre egne verdier. I tillegg har vi et tydelig krav til ’work-life-balance’, forklarer Rønsen. På konferansen ønsker vi å invitere til diskusjon om alle disse temaene, avslutter Qvale.

Konferansen for Fremtidens ledere i BAE-næringen arrangeres 12. mai 2020 i tilknytting til Evolve Arena på Norges Varemesse.