Slik blir den nye Myrane idrettshall og svømmeanlegg på Askøy. Ill.  Asplan Viak
Slik blir den nye Myrane idrettshall og svømmeanlegg på Askøy. Ill. Asplan Viak

Backe bygger nytt idretts- og svømmeanlegg på Askøy

Askøy kommune har inngått avtale med leverandørgruppe bestående av Backe Bergen, Asplan Viak, GK Norge, Chr. M. Vestrheim om bygging av to fullskala idrettshaller, to svømmebasseng og klatrerom.

Anlegget skal stå ferdig og være klare for publikum vinter 2025/2026.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med grundig og lenge. Nå skal det bli flott å komme i gang med byggingen. For første gang gjennomfører Askøy kommune et prosjekt som en samspillsentreprise. Det betyr at vi jobber sammen med Backe, Asplan Viak som prosjekterende og Samtek (GK Norge og Vestrheim) som teknisk leverandør for å skape det beste prosjektet. Det er jeg trygg for at vi vil klare. Dette blir et veldig bra anlegg, for brukere og for kommunen som skal drifte det, sier Tormod Hopland, prosjektleder for eiendom i Askøy kommune, i en pressemelding.

Det vises til at byggeområdet blir preget at stor aktivitet gjennom dagen, som følge av at både videregående skole, ungdomsskole og to fotballbaner omkranser byggeplassen.

Backes prosjektleder, Geir Arne Hilt, har vært deltakende i prosjektet helt fra starten. Han sier han er trygg på at nærhet til skoler og andre aktiviteter ikke vil by på problemer.

– Det blir en trang byggeplass, men vi har gjennom planfasen beskrevet en veldig god prosess for byggeprosjektet. Askøy kommune og kommende brukere av anlegget har vært sterkt og positivt engasjert gjennom hele planleggingen. For oss som entreprenør er det en fryd å bygge et prosjekt som er så godt planlagt, sier prosjektleder Geir Arne Hilt i meldingen.

For Askøy kommune er dette første gang et prosjekt gjennomføres i samspill. Dette prosjektet gjennomføres etter NORVEG-metoden. Samspill i planleggingsfasen var vellykket, og kommunen har valgt å videreføre samspillsmodellen også inn i gjennomføringsfasen.

Daglig leder Arne Kleivdal fra Backe Bergen (t.v.) og kommunedirektør Eystein Venneslan fra Askøy kommune. Foto: Askøy kommune

Daglig leder Arne Kleivdal fra Backe Bergen (t.v.) og kommunedirektør Eystein Venneslan fra Askøy kommune. Foto: Askøy kommune

Kommunen sier ikke byggekostnaden isolert sett er det viktigste.

– Levetidskostnaden knyttet til drift og vedlikehold kan ofte bli svært høye, dersom det ikke tidlig gjøres tiltak som forebygger dette. Det har Askøy kommune gjort. Sammen med hovedleverandør Backe og de andre deltagerne i prosjektet, har man jobbet for å få en lavest mulig totalkostnad målt i et 40-års perspektiv, heter det videre i meldingen.

– Særlig svømmeanlegget er kostbart å drifte. Gode energitiltak, som gjenvinning av varmesolcelle og forberedt tilkopling på fjernvarme er valgt for å gi en forutsigbar og kostnadssparende drift av hele anlegget. I tillegg er det prioritert å bruke byggematerialer av høy kvalitet som holder sin kvalitet gjennom lang tid, forteller Hilt.

– Vi gleder oss veldig til å gå i gang med dette spennende og flotte prosjektet på Askøy. Kommunens mål har vært å sikre et kvalitetsbygg for innbyggerne med lavest mulig totalkostnad gjennom de neste 40 år. Prosjektet vi har skapt innfrir dette. Det er mye takket være et godt samspill med byggherre, brukerne og dyktige rådgivere, sier Arne Kleivdal, daglig leder for Backe Bergen, i meldingen.

Arbeidet med å klargjøre tomten for bygging starter opp i høst, og byggestart er planlagt i januar 2024 og være klart for overlevering høsten 2026.