Avinor setter ned avgift fra 1. juli

Avgiften som flyselskaper må betale til Avinor for å få benytte det øvre luftrom over Norge, blir fra 1. juli satt ned med 12 prosent.

Avgjørelsen kommer etter at Avinor tidligere i år varslet at avgiften ville bli satt ned for å kunne styrke konkurransen med blant annet Sverige. Flyselskapet SAS Braathens har tidligere opplyst at det ville vurdere å benytte svensk luftrom på flyginger mellom Sør- og Nord-Norge, nettopp på grunn av avgiftsnivået. Nå har Samferdselsdepartementet kommet flyselskapet i møte, og opplyste mandag at den såkalte underveisavgiften blir satt ned fra 1. juli. Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) mener at avgiftskuttet vil komme folk flest til gode. Avgiftsreduksjonen har sammenheng med effektiviseringstiltakene i Avinor, og viser at omstillingen gir resultater. Lavere avgifter i Avinor kan også bety lavere billettpriser for flypassasjerene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i en pressemelding.