Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Avinor fikk nei til bomfritak på Stavanger lufthavn Sola

Avinor fikk avslag på søknaden til Statens vegvesen om bomfritak for ni tjenestebiler som kjører mellom egne arealer på Stavanger lufthavn Sola.

Ifølge Avinor må tjenestebilene passere bommen mer enn 75 ganger hver måned, noe som innebærer en årlig kostnad på 152.000 kroner, skriver Rogalands Avis.

I avslaget understreker Vegvesenet at plasseringen av bomstasjonene rundt flyplassen er i tråd med lokalpolitiske vedtak og stortingsproposisjonen for Bypakke Nord-Jæren.

«Vi kan ikke se at det i stortingsproposisjonen for pakken og/eller gjeldende takstretningslinjer er åpnet for å kunne innvilge bompengefritak for biler tilknyttet næringer eller offentlige aktører som får delt ankomsten til sitt driftsområde/eiendom med bomstasjoner», skriver Vegvesenet i avslaget.