Arkivfoto

Arkivfoto

Arrangerer seminar om konkurranser tilpasset det norske anleggsmarkedet

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) tar tirsdag opp tematikken rundt kontraktsstørrelser i anleggsmarkedet, og har invitert en rekke politikere og anleggstopper for å diskutere saken.

Seminaret er en del av Arendalsuka og fellessatsingen Bygg Arena Arendal.

– Det med kontraktsstørrelser er noe vi har snakket om og diskutert i lang tid. Når vi nå skal anrette for en NTP mener vi det er viktig at vi har en bevissthet rundt hvordan dette kan være med å skape verdier i den norske anleggsbransjen, sier Stein Windfeldt i EBA, som også er møteleder for arrangementet. Seminaret vil i stor grad omhandle størrelser på kontakter, men ser også mer overordnet på anleggsmarkedet fremover.

– Vi vil ikke være spesifikke på hva som er for stort for det norske markedet å takle, men å dra opp en debatt som ser overordnet på problemstillingen. Denne tematikken fortjener å bli satt på dagsorden, mener Windfeldt.

Han er glad for at fleste ledende samferdselspolitikerne stiller i debatten, og at to av de største offentlige byggherrene stiller med sine topper til en diskusjon rundt temaet.

– Alle er enige om at norsk verdiskapning og sysselsetting er viktig, men vi ønsker å se mer på hvordan vi skal få dette til, legger Windfeldt til.

Blant deltakerne på seminaret er Kristoffer Eide Hoen (Veidekke), Ingrid Dahl Hovland (Statens vegvesen), Anette Aanesland (Nye Veier), Sverre Myrli (Arbeiderpartiet), Helge Orten (Høyre), Bård Hoksrud (Frp), Ole Gjermundshaug (Gjermundshaug Gruppen) og Kari Sandberg (EBA).

Arrangementet finner sted i Bygg Arena Arendals lokaler hos Baker Jørgensen tirsdag 17. august klokken 15.45 - 16.40. Seminaret vil også bli streamet live via bygg.no.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.