- Vi mener at saksfremlegget er formet slik at administrasjonen har ført bygningsrådet bak lyset, sier Øivind Lunde i Boxs arkitektstudio. Foto: Karl Braanaas

Arkitektfirma beskylder Asker for bevisst rot

Boxs arkitektstudio beskylder administrasjonen i Asker kommune for å ha ført bygningsrådet bak lyset og for å ha gitt feil informasjon i behandlingen av utbygging i Blakstadmarka.

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

– Vi har påpekt feil på feil i saksbehandlingen og krever nå at rådmannen gir tilbakemelding på hver av de feilene som vi har dokumentert. Vi mener at saksfremlegget er formet slik at administrasjonen har ført bygningsrådet bak lyset, sier Øivind Lunde i Boxs arkitektstudio til budstikka.no.

Det var i januar i år at et enstemmig bygningsråd avviste arkitektstudioets reguleringsforslag for utbygging av Blakstadmarka 26, fordi det brøt med kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer for uteareal, boligtall, utnyttelse og bokvaliteter.

Boxs forholder seg til det politiske vedtaket, men stiller seg, ifølge artikkelen, svært kritisk til kommuneadministrasjonens prosess frem til politisk behandling.

– Administrasjonen har gitt feil informasjon om så konkrete ting som avstand til nærmeste bussholdeplass, høyde på eksisterende bebyggelse og antall leiligheter. Dessuten bærer hele saksfremlegget preg av å være så subjektivt at det ikke var egnet som grunnlag for beslutning, påpeker Lunde overfor Budstikka.

Lundes angrep på kommunens saksbehandling er sendt til kontrollutvalget.

– Asker står i en særklasse i forhold til andre kommuner vi har saker i. Administrasjonen forsinker prosesser, vanskeliggjør kommunikasjon, unnlater å journalføre e-poster, og bryter saksbehandlingsfrister, sier Øivind Lunde til Budstikka.