Arkitektene i kommunen frykter at spennende prosjekter som Asker Panorama kan bli vanskelig å gjennomføre hvis politikerne binder seg i den nye kommuneplanen. Foto: Trond Joelson

Asker-arkitekter advarer mot byråkratkupp

De åtte største arkitektfirmaene i Asker går sammen mot foreslått kommuneplan, som de mener legger for strenge føringer for byggeprosjekter, og hindrer politikere fra å vise skjønn.

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

– Vi ser på hele det 42 siders avsnittet i Kommuneplanens del 3 som et kupp fra kommunens byråkrater. Det byråkratiserer byggeprosjekter, og vingeklipper politikerne, sier Pieter Paul Furnée i Boxs Arkitektstudio til budstikka.no.

Han er talsmann for arkitektene, som er høringsinstans for kommuneplanen.

– Vi advarer mot for komplisert og ressurskrevende regelverk, sier han.

I et forsøk på å forenkle, har man, ifølge Budstikka, samlet hovedreglene fra opp mot 700 reguleringsplaner i et forsøk på å forenkle regelverket i kommunen. Arkitektene mener virkningen blir det motsatte, og at politikerne kan ende opp med å binde seg helt.

– Politikerne får for lite rom til å kunne bruke skjønn i byggesaker straks en ikke-A4-sak kommer til behandling.

Arkitektene sier at de ønsker et større spillerom for å skape variert bebyggelse, og etterlyser et reelt enklere regelverk.

– Nå har vi mulighet til å si ifra og advare politikerne så de ikke vedtar et regelregime som i deres daglige virke tar fra dem muligheter til å vise skjønn. Med det overføres for mye av makten i byggesaker til byråkratene, og politikerne får lite handlingsrom, sier Furnée.

Arkitektgruppen sier overfor Budstikka at de er fornøyde med at kommuneplanen nå er utsatt, og at de er invitert i et dialogmøte slik at de kan få inn endringer i kommuneplanen.