Det er ulovlig for virksomheter å gjøre asbestarbeid uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Bildet viser en bygning hvor det foregår asbestsanering. FOTO: Arbeidstilsynet.
Det er ulovlig for virksomheter å gjøre asbestarbeid uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Bildet viser en bygning hvor det foregår asbestsanering. FOTO: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet lanserer ny søknadsløsning for asbestarbeid

Arbeidstilsynet lanserte nylig en ny og enklere søknadsløsning for tillatelse til å jobbe med asbest.

Alle virksomheter som skal arbeide med asbest eller materialer som inneholder asbest må søke til Arbeidstilsynet.

Den nye søknadsløsningen for asbestarbeid har ifølge en pressmelding færre fritekstfelter og færre dokumentasjonskrav enn tidligere.

Søknadsprosessen foregår nå i Altinn, ikke lenger via eDialog, og virksomhetene vil med den nye løsningen få en påminnelse når gyldig tillatelse nærmer seg utløpsdato – etter tre år.

– Alt i alt mener vi å ha fått på plass en mer brukervennlig søknadsløsning. Løsningen er brukertestet av en rekke representanter fra bygg- og anleggsbransjen, som har gitt den god respons, sier seksjonsleder Ørnulf Halmrast i seksjon for søknader og meldinger i Arbeidstilsynet i meldingen.

Arbeidstilsynet kan følge opp søknadene om asbestarbeid med tilsyn. Virksomhetene må da legge frem dokumentasjon blant annet på at opplæring og helsekontroller er gjennomført i tråd med regelverket.

En fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at de færreste kommuner og fylkeskommuner har gjennomført kartlegging av asbest i sine bygg.

På verdens arbeidsmiljødag 28. april, lanserte Arbeidstilsynet rapporten som oppsummerer tilsyn med 319 kommuner og sju fylkeskommuner i perioden 2018 til 2022. Den viser at tre av fire kommuner ikke har gitt nødvendig informasjon og opplæring til vaktmestere og annet driftspersonell.