Illustrasjonsfoto: Stephan Mejdell

Illustrasjonsfoto: Stephan Mejdell

Arbeidstilsynet: Kreftfarlig asbest er fremdeles en fare for mange arbeidstakere

Nesten 40 år etter at helsefarlig og kreftfremkallende asbest ble forbudt å bruke i Norge, har de fleste kommuner fremdeles asbest i sin bygningsmasse.

Det kommer frem i en fersk rapport fra Arbeidstilsynet, som viser til at de færreste har gjennomført kartlegging av asbest i sine bygg.

– Rapporten oppsummerer dokumenttilsyn med 319 kommuner og sju fylkeskommuner i perioden 2018-2022. Den viser også at tre av fire kommuner ikke har gitt nødvendig informasjon og opplæring til vaktmestere og annet driftspersonell, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

– Mange arbeidstakere, spesielt unge og utenlandske, kan lite eller ingenting om asbest. Asbest er ikke pensum i alle videregående skoler for byggfag og mange har aldri sett eksempler på asbestholdige materialer. Derfor ønsker vi å bruke Verdens arbeidsmiljødag den 28. april til å rette fokus mot asbest – som ofte blir kalt «den glemte fare», Trude Vollheim i meldingen.

Selv om asbest ble totalforbudt å bruke i 1985, peker tilsynet på at det finnes i svært mange bygg og installasjoner.

– Når asbest rives eller bearbeides, vil det ofte frigjøres asbeststøv med ørsmå asbestfibre. Arbeidstakere som puster inn asbeststøv har økt risiko for å utvikle asbestrelatert sykdom, og man er særlig bekymret for lungekreft og kreft i lungehinnen (mesoteliom), heter det i meldingen.

Kommunene og fylkeskommunene har plikter både som byggherre og som arbeidsgiver for å forebygge eksponering for asbest.

– Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene fremover sikrer opplæring av nyansatte vaktmestere og annet eget driftspersonell, som elektrikere og rørleggere, som gjør at de har nok kunnskap om asbest og kan sørge for rutiner som forebygger eksponering for asbest, sier Vollheim.

I forbindelse med Verdens arbeidsmiljødag 28. april lanserer Arbeidstilsynet en kampanje om asbest rettet mot unge som skal ut i arbeid. Målet er at de skal få kunnskap om hva asbest er, og hva de skal gjøre om de kommer over det.

– Vi samarbeider med Kreftforeningen om dette, og vi håper det kan bidra til å forebygge en ny bølge med asbestsykdom, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet peker på at deres hensikt med tilsynene har vært å bevisstgjøre kommunene og fylkeskommunene om hvordan de kan forebygge unødig eksponering for asbest.

– Det har vært et mål å øke kunnskapen om hvor asbest forekommer eller typisk kan forekomme, hvordan man kan gå fram for å kartlegge og vurdere risikoen ved påviste forekomster av asbest, samt potensielle helsefarer ved asbest.

– Det har vært viktig å sikre at kommunene har tydelige rutiner for å kartlegge for asbest før det gjøres inngrep i materiale der man er i tvil om innholdet av asbest, sier Vollheim.

Tilbakemeldingene fra inspektørene viser at det er store variasjoner fra kommune til kommune både i kunnskapsnivå og hvordan de jobber med asbest.

– Noen hadde satt i gang tiltak allerede før tilsyn, mens vi andre steder måtte vedta tvangsmulkt for å svar, sier Vollheim.

Les rapporten her