Eksponering for trestøv kan føre til både allergi og luftveisplager. Foto: Sindre Sverdrup Sand

Eksponering for trestøv kan føre til både allergi og luftveisplager. Foto: Sindre Sverdrup Sand

Forsker på trestøv i arbeidsmiljøet

Som en del av Trestøvprosjektet gjennomfører nå flere bedrifter i treindustrien både stasjonære og personbårne målinger av trestøv og andre kjemiske stoffer i produksjonslokalene sine.