Arbeidet med energieffektiviseringen må opp på et nytt nivå

Verden har i dag et enormt energibehov. Befolkningen øker stadig, mange land er i ferd med å heve levestandarden og vi reiser mer enn noen gang før. Det fører til en knapphet på ressursene.

Det gjør at vi nå stor foran noen enorme oppgaver med å utvikle et mer bærekraftig forbruksmønster, også her i Norge. Så er selvsagt spørsmålet - skal vi gå en grønnere fremtid i møte ved å redusere energiforbruket (og det bør jo helst skje uten at vår levestandard går ned - de færreste vil jo det), eller må vi jobbe mer for å fremme nye fornybare energikilder.

Vi må opplagt gjøre begge deler. Vi hører stadig om nye løsninger man håper skal kunne ta over energikilder verden i dag er storforbruker av, enten det gjelder for eksempel solceller eller vindkraft. Det er opplagt gjort mange kvantesprang de senere årene, og i visse land har man kommet langt i dette arbeidet.

GKs Bjørn-Osvald Skandsen tok i et åpent brev til Nina Jensen i WWF via bygg.no til orde for mer fokus på energieffektivisering - med grunntanken om at én kWh spart er bedre enn én kWh produsert, uansett produksjonsform. Her har han selvsagt gode poenger. Vi bruker enorme summer på å produsere nytt, men vi har veldig mye å gå på innen det å spare energi - og det kan fint fungere uten at det går ut over hverken komfort eller livskvalitet. Det er nemlig veldig mye som kan gjøres gjennom tekniske nyvinninger for styring av forbruk, og her vil det komme mange nye automatiserte løsninger. Dessuten har vi selvsagt et enormt etterslep i å energieffektivisere våre eksisterende boliger og næringsbygg. Det er jo slik at langt de fleste bygg i Norge er realisert for mange år siden, og disse byggene krever mye energi til oppvarming, nedkjøling og annet drift, og er på en helt annen planet enn lavutslippsbyggene som i dag settes opp. Det er derfor opplagt mange terrawattimer som kan hentes inn på å forbedre det vi har - og det vil ofte være langt billigere enn å produsere nytt. Dette gjelder for så vidt også vannkraftanleggene våre rundt om i landet. Selv om mye er gjort, er det mye som kan gjøres for å forbedre effektiviteten i disse uten at det går utover naturen.

Nina Jensen i WWF svarte raskt på innspillet fra Skandsen - og påpekte at de var helt på samme lag, det man sparer er viktigere enn det man produserer, uansett teknologi.

Det er nok derfor ikke den store uenigheten innen dette feltet. De fleste er enige i at det vil være smart å bli enda flinkere på energieffektiviseringsarbeidet - men det er likevel ikke nok. Noen må gå foran og sette de riktige kravene, komme ned de gode incentivene og virkelig vise vei til hvordan det bør arbeides innen dette feltet. Alle vet det nytter - men for få sørger for at det tas grep og virkelig røskes opp i dagens ferd mot et mer bærekraftig samfunn.