Arbeidere på vei

Våren har mange gode sider ved seg. For oss som liker at det bygges og vedlikeholdes rundt om i landet, er det sikreste tegnet på at sommeren er i anmarsj at veiarbeiderne for alvor trår frem og starter det viktige arbeidet for sommersesongen.

Som det nylig igjen ble slått fast gjennom RIFs State of the Nation-rapport, har vi et enormt etterslep i Norge, i flere ulike sektorer. Dette gjelder ikke minst innen veivedlikeholdet. Det er de senere årene puttet store summer inn i å prøve å lukke dette etterslepet, men dette er en utfordrende oppgave, ikke minst med den topografien og klimaet vi har her i Norge. Men alle monner drar, og selv om det selvsagt skulle vært bevilget langt større summer til dette arbeidet, vil det også dette sommerhalvåret bli brukt mange hundre millioner kroner i ulike tiltak over store deler av landet. Ikke minst skal det legges mange mil med asfalt.

Flere tusen arbeidere fra ulike entreprenører rundt om i Norge er nå i ferd med å forberede og starte årets sommersesong, og dette er noe vi som trafikanter også i aller høyeste grad vil merke. Først og fremst ved at veiene vi skal bli benytte noen steder vil bli bedre og tryggere å bruke. Men det er også slik at dette vil påvirke trafikkbildet i enkelte områder. Dette er noe vi ikke kommer utenom. Skal veien vi bruker oppgraderes slik vi ønsker vil det få en konsekvens ved at trafikken påvirkes i et visst tidsrom. Dette er også en type arbeid som må gjennomføres i løpet av sommerhalvåret, i en tid der veldig mange også etter hvert vil bruke veien mer og annerledes enn vi gjør ellers i året.

I fjor var det i prinsippet umulig for de fleste å ta en utenlandstur i ferien, noe som medførte at veldig mange satset på en solid norgesferie, noe som igjen medførte et stort trykk på landets veier, ikke minst i fellesferien. Det samme bildet vil vi nok også se i sommer. Langt de fleste har lagt opp til sommerferie i Norge også i år, og vi kan forvente et stor trykk på veiene.

Det kan gi veiarbeiderne noen utfordringer, men med god planlegging kommer det helt sikkert til å gå bra. Den store utfordringen er likevel slikkerten til de som skal utføre dette viktige arbeidet. Veiarbeiderne vil enkelte steder være utsatt for mulige farlige situasjoner fra oss trafikanter om vi ikke følger de regler og retningslinjer som gjelder. Vi hører hvert eneste år at det oppstår både farlige situasjoner og også dessverre innimellom ulykker der arbeidere skader på jobb når de er i ferd med å utbedre veien for deg og meg. I tillegg utsettes for mange for sjikane og meget dårlig oppførsel fra enkelte som ikke synes det er noe særlig å stå i kø noen minutter slik at man kommer litt senere frem til målet. Her er det selvsagt viktig at vi alle ser på hvilket ansvar vi har både for arbeiderens sikkerhet, men også for oss selv, når vi ferdes i områder der det foregår veiarbeid. Dette betyr at man følger oppfordringene fra arbeiderne på stedet, og ikke minst er oppmerksomme på skilting og andre henvisninger. Dette er ekstremt viktig, og det kan få fatale konsekvenser om man enten bevisst eller ubevisst bryter gjeldende regler. Det er derfor et felles ansvar at veiarbeiderne som skal gjøre veiene sikrere og bedre for oss, også selv har en sikker arbeidsplass – uansett hvor dårlig tid du måtte ha.