Her klipper ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo snoren på avløpsanlegget Ski-Haugbro. Det skal gjøre kommunen i stand til å møte en forventet befolkningsøkning etter åpning av Follobanen. Foto: HRP
Her klipper ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo snoren på avløpsanlegget Ski-Haugbro. Det skal gjøre kommunen i stand til å møte en forventet befolkningsøkning etter åpning av Follobanen. Foto: HRP

Åpnet nytt vann- og avløpsanlegg i Ski

Mandag ble det nye vann- og avløpsanlegget Ski-Haugbro åpnet.

Det skriver rådgiver på prosjektet, HRP, i en pressemelding.

Planleggingen av det nye vann- og avløpsanlegget Ski-Haugbro startet i 2010, parallelt med byggingen av Follobanen, og hadde byggestart i 2018. Etter en prøveperiode i år, kunne anlegget offisielt åpnes 30. august.

Isachsen er hovedentreprenør på prosjektet.

– Dette er et prosjekt som er veldig viktig for hele vår kommune, selv om det meste av investeringen ligger under bakken. Vi var avhengige av dette for å kunne ta imot de innbyggerne vi forventer skal flytte til vår kommune. Ski-Haugbro er viktig også fordi avløpsanlegget i sin helhet ligger innenfor vannområde PURA og sikrer vannkvaliteten i Dalsbekken som renner ut i drikkevannskilden Gjersjøen, sier ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo.

HRP har vært inne i prosjektet siden 2017, med prosjektleder, kontrakt og – økonomiansvarlig, byggeleder og KU - SHA/Ytre miljø, kontakt med grunneier. HRP har i tillegg laget usikkerhetsanalyse og kontraktstrategi, heter det i pressemeldingen.