Foto: Ole Kristian Åset/Statens vegvesen<p>Rødølstunnelen på den nye E16-strekningen.</p>Foto: Ole Kristian Åset/Statens vegvesenFoto: Ole Kristian Åset/Statens vegvesenFoto: Ole Kristian Åset/Statens vegvesen

Åpnet ny E16-strekning mellom Bergen og Oslo

Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpnet onsdag E16 Øye-Eidsbru. Med dette er den siste delstrekningen i det store utbyggingsprosjektet åpnet, og nå er til sammen 40 kilometer med forbedret vei på E16 over Filefjell tatt i bruk.

– Veien over Filefjell er nå vintersikret, og binder landet sammen fra øst til vest. Veien er med på å holde Norge i gang, derfor er dette viktig for hele landet. Nå kan gods og folk komme seg tryggere frem over denne fjellovergangen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

- Utbedringene har totalt kostet 3,44 milliarder kroner, og ble 10 prosent rimeligere enn planlagt, heter det i meldingen.

Det pekes videre på at utbyggingen av E16 Filefjell har gitt bedre regularitet over fjellet om vinteren. Etter at de mest kritiske partia vart utbedret i 2017 har det være mindre behov for kolonnekjøring.

– Både gode veier og fornuftig ressursbruk er viktig. Statens vegvesen har med dette prosjektet lykkes med begge deler, sier Hareide.

- Fra gammelt av er det veien over Filefjell som er det naturleie valget i perioder med dårlig vær, og etter utbyggingen er vintersikkerheten blitt enda bedre, sier prosjektleder Odd Erik Haugen på E16 Filefjell i Statens vegvesen.

Nye E16 ligger i omtrent samme trasé som tidligere vei, med unntak av tunnelene. Den er derfor bare rundt 1,5 kilometer korter. I kjøretid skal det derimot være vesentlig innsparing siden betre veistandard gir høyere gjennomsnittsfart.

Arbeidet på E16 Filefjell startet for rundt ti år siden, og veiprosjektet har vært delt inn i fire strekninger. Eidsbru-Varpe stod ferdig i 2012, Smedalsosen-Borlaug åpnet i 2014 og Varpe Bru-Smedalsosen åpnet i 2017. For sistnevnte strekning fikk E16 Filefjell Byggeindustrien sin pris "Årets Anlegg 2017".

- Sluttprognosen for hele prosjektet er på 3,44 milliarder. Det er cirka ti prosent under tildelt ramme. De første vel 35 kilometrene har, til tross for mange utfordringer, hatt en god gjennomføring og god fremdrift. Men på den siste tidelen av strekningen har det samlet seg opp en del «stang-ut»-hendelser som har ført til forsinkelser, sier Haugen til vegvesen.no.
Øye-Eidsbru er bygd av den østeriske entreprenøren Strabag. Spanske Aldesa hadde elektroarbeidet, frem til kontraktsforholdet ble avslutta med mangelliste og Mesta Elektro kom inn for å ferdigstille Rødølstunnelen.

Fakta
* Prosjekt E16 Filefjell går fra Øye i Vang kommune over Filefjell, 992 meter over havet og ned til Borlaug i Lærdal kommune.
* Strekningen er 40 kilometer lang og inneholder tre tunneler på til sammen 12 kilometer.
* De tre siste vintrene har E16 Filefjell vært kolonnekjørt eller stengt i 130 timer til sammen, mot 779 timer på Hemsedalsfjellet, 1.681 timer på Haukelifjell og 1.066 timer på Strynefjellet.