Norgesgruppens nye Spar-butikk på Snarøya åpner førstkommende fredag.

Åpner miljøbutikk på Snarøya

Norgesgruppen Eiendom har sammen med Spar utviklet og bygget en pilotbutikk innen miløvennlige løsninger på Snarøya i Bærum.

Dette er Spars første miljøbutikk hvor man ønsker å teste ut ulike energi- og CO2-reduserende tiltak, ifølge en pressemelding fra Norgesgruppen Eiendom.

Det er lagt stor vekt på bruk av miljøvennlige materialer og nye tekniske løsninger for reduksjon av energiforbruk og gjenvinning /lagring av overskuddsvarme. Det er også montert solcellepaneler på fasaden.

Takkonstruksjonen består kun av trematerialer.

– Summen av alle miljøtiltakene gjør at CO2-avtrykket til bygget reduseres med cirka 60 prosent. Dette har vi oppnådd ved å bruke materialer og løsninger med lavt CO2-avtrykk, sier prosjektsjef Vegard Sletten i Norgesgruppen Eiendom.

Han opplyser at i gulvdekket og fundamenteringen er det brukt lavkarbonbetong og resirkulert armeringsjern, i yttervegger er det brukt doble massivtrevegger, uten isolasjon. Takkonstruksjonen består av kun trematerialer, og isolasjonen som brukes i taket har et lavere CO2-avtrykk enn vanlig isolasjon.

I tillegg til å være mer miljøvennlig enn tradisjonelle tak gjør Kielstegtakets lange spennvidde at butikken blir tilnærmet søylefri. På taket er det lagt sedum, som vil binde CO2 i hele sin levetid.

Utvendig er det benyttet asfalt som innehold en stor del resirkulert asfalt. Dette gir et lavere CO2-avtrykk enn tradisjonell asfalt.

Inne i butikken er det montert et nytt og effektivt system for gjenvinning og lagring av overskuddsvarme fra kjøleanlegget. Varmen brukes til oppvarming av butikken samt forbruksvann. Systemet er brukt for første gang i Norge i dette prosjektet.

Det er montert nye moderne CO2-anlegg på kjøl og frys i butikken. All belysning i butikken er utført med energieffektiv LED-belysning. Butikken tilbyr ladning av el-sykler og El-biler med ladestasjoner fra Fortum.

POB Entreprenør har bygget butikken, som åpner dørene fredag 24. august.