Sverre Myrli (Ap) er kritisk til kostnadsutviklingen i en rekke norske jernbaneprosjekter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vidar Ruud NTB scanpix

Ap om milliardsprekken på InterCity: - Vil det ingen ende ta?

Arbeiderpartiets Sverre Myrli (Ap) mener regjeringen har mistet kontrollen på utgiftene i store jernbaneprosjekter.

Mandag fortalte Byggeindustrien at InterCity-prosjektet Venjar-Langset ved Eidsvoll sprekker med én milliard kroner.

Sandbukta-Moss-Såstad-utbyggingen vil også overskride kostnadsrammene, men med hvor mye kan Bane NOR foreløpig ikke si. Etter planen skal Bane NOR inngå kontrakt med entreprenør i løpet av juni måned.

I tillegg er en rekke andre prosjekter i NTP i ferd med å få kostnadsøkninger i milliardklassen.

Seut-Klavestad ble for eksempel lagt inn i NTP med et kostnadsestimat på 7,8 milliarder. Nå har prislappen vokst til 29 milliarder kroner.

– Har ikke kontroll

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, er ikke imponert.

– Vil det ingen ende ta? Hvorfor klarer ikke regjeringen å holde kostnadsrammene? Dette må det bli kontroll på. Da komiteen var i Østfold i vår fikk vi opplyst at dobbeltsporet gjennom Fredrikstad og Sarpsborg blir tre-fire ganger dyrere enn først anslått. Arbeiderpartiet er bekymret for hvordan vi skal klare å fullføre prosjektene i Nasjonal transportplan. Med slike enorme kostnadssprekker blir det svært krevende. Regjeringen har åpenbart ikke kontroll på utgiftene, sier Sverre Myrli i en kommentar til Byggeindustrien.

Han peker på at Arbeiderpartiet følgende forslag i Stortinget sist torsdag:

«Stortinget ber om at regjeringen i statsbudsjettet for 2020 legger fram oppdaterte kostnadsanslag for alle prosjekter i Nasjonal transportplan 2018–2029.»

– Forslaget fikk støtte av Sp og SV, men ble nedstemt av regjeringspartiene. Helt uforståelig, mener Myrli.

Sv kritiske

Også Sv er kritiske til kostnadsøkningene i påbegynte og planlagte prosjekter. Mandag sa Arne Nævra følgende til Byggeindustrien:

– Overskridelser på jernbaneutbyggingen har nå begynt å bli en vane. Det er uholdbart for politikere som skal prioritere. SV vil nå kreve at samferdselsministeren kommer til Stortinget og redegjør for hva han mener er årsakene til dette, og fortelle hvilke grep han nå ønsker å ta. Vi har jo hørt fra Bane Nor at de har leverandørdialog, og jeg tror dette er viktig. Entreprenører må tidlig inn i bildet og komme med innspill på bakgrunn av erfaring.

Viktig med kostnadskontroll

Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet bekreftet overfor Byggeindustrien at de er orientert om at prosjektene Venjar-Langset og Sandbukta-Moss-Såstad prosjekter er i ferd med å sprekke, men han understreket at departementet er opptatt av kostnadskontroll i utbyggingsprosjektene på vei og bane.

– Det er derfor viktig at etatene våre og selskapene våre har et særlig fokus på dette i både planleggingen og utbyggingen av samferdselstiltak, skrev Werp i en kommentar til Byggeindustrien.